Per 1 oktober 2023 is Han Hegeman aangesteld als professor bij de faculteit de leerstoel ‘Remote monitoring in treatment and rehabiliation of trauma patients’ van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science.

Deze leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door ZGT waar Hegeman werkzaam is al traumachirurg.
In 2008 was hij één van de oprichters van het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT), nu een STZ topklinische functie van ZGT. In zijn functie richt hij zich op het verbeteren van de behandeling van ouderen met een gebroken heup. Hegeman staat aan de wieg van het behandelmodel van het CvGT; een combinatie van multidisciplinaire afstemming binnen en buiten de muren van ZGT, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Het doel is patiënten met een gebroken heup een optimaal transmuraal zorgpad te laten doorlopen met als resultaat minder complicaties, behoud van functie en een lager sterftecijfer.

Als professor draagt Hegeman de verantwoordelijkheid voor het leiden van onderzoek gericht op technologische innovaties en de toepassing ervan in de praktijk van traumachirurgie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ZGT, de vakgroep Biomedical Signals and Systems van de Universiteit Twente, en diverse verpleeghuizen zoals TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent en Carintreggeland.