Verpleegkundigen lopen in de gang

Twentse zorgaanbieders ontwikkelen digitale snelweg voor gegevensuitwisseling

ZGT neemt samen met de andere zorgaanbieders in de regio, aangesloten bij Twente Beter verenigd in Zorgnetoost, het initiatief om medische gegevens sneller een eenvoudiger met elkaar uit te wisselen via een zogeheten datahub. Hierin zijn de medische gegevens die nodig zijn voor het leveren van de juiste zorg direct beschikbaar voor de verschillende zorgaanbieders. Dit draagt bij aan het samen leveren van goede patiëntenzorg.

De regionale zorgaanbieders streven ernaar om digitale gegevensuitwisseling standaard te maken in de zorg. Nu zijn patiëntspecifieke gegevens nog opgeslagen in de bronsystemen van elke zorgverlener. Om een centrale datahub mogelijk te maken, is een aanvraag voor een snelle toets ingediend voor transformatiegelden om die ontwikkeling te financieren.

Aanvraag transformatiegelden

Om de datahub te ontwikkelen is financiering nodig. Hiervoor zijn transformatiegelden ter beschikking gesteld in het financiële zorgkader. Om hiervoor in aanmerking te komen is in de afgelopen maanden gewerkt aan een indieningsverzoek (‘snelle toets’) door alle betrokken zorgaanbieders in Twente, huisartsen, GGZ, laboratoria, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatie- en wijkzorg en ook de ziekenhuizen. Alle partijen zijn het over eens dat het hebben van een digitale snelweg om elektronische gegevens uit te wisselen veel nieuwe toepassingsmogelijkheden gaat bieden. De digitale datahub gaat bijdragen aan de toegang tot zorg voor patiënten, nu en in de toekomst, en helpt bij de juiste zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener.

Diverse toepassingen

De regionale datahub kan diverse toepassingen faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzicht in de beschikbare capaciteit van regionale zorgaanbieders, waardoor patiënten sneller naar de juiste plek kunnen. Ook het delen van medische informatie gaat gemakkelijker, zorgaanbieders zijn beter en sneller op de hoogte van de benodigde informatie rondom de patiënt.

De samenhang tussen de verschillende toepassingen van de regionale datahub en de thema’s uit het regio- en ROAZ-plan is belangrijk om de transformatie van zorg in de regio te stroomlijnen. Deze samenhang verstevigen we door de inhoudelijke thema’s uit het regio- en ROAZ-plan als belangrijke input te gebruiken voor de invulling van de verschillende toepassingen. Andersom draagt de regionale datahub bij aan de verdere uitwerking van de thema’s vanwege de beschikbaarheid van data. Zo zorgen we voor samenhang en realiseren we impactvolle transformaties in onze regio.

Verzoek ingediend

De bestuurders uit de regio hebben het indieningsverzoek (‘snelle toets’) goedgekeurd en deze is ingediend bij Menzis. Menzis beoordeelt of het een impactvolle transformatie is. De komende maanden wordt duidelijk of het verzoek gehonoreerd wordt en we een start kunnen maken met de ontwikkeling van de datahub.

De deelnemende organisaties zijn MST, CarintReggeland, Triviummeulenbeltzorg, Zorggroep Sint Maarten, Zorgaccent, SHT-Thoon, ZGT, Livio, De Posten, Liberein, Zorggroep Manna, FEA/CHPA, Acute Zorg Euregio, Labmicta, Mediant, Twenste Apothekers Organisatie en Zorgnetoost.