Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT haalt veelbelovend innovatief systeem in huis voor contactloze monitoring van vitale functies

ZGT start deze week een pilot met de Early Sense bedsensor, een innovatief systeem om contactloos en continu ademhaling en hartslag bij vitaal bedreigde patiënten te monitoren. De Early Sense bedsensoren wordt ingezet op 4 bedden op de afdeling 4 Oost, vooralsnog alleen bij Covid-19 patiënten.

Early Sense bedsensor

Een sensorplaat onder het matras meet contactloos hartslag en ademhaling en stuurt de gegevens via een afgeschermd netwerk naar de monitor naast het bed en naar de centrale verpleegpost. De patiënt zit niet vast aan draden of pleisters met sensoren en kan dus vrij bewegen in bed. Indien de hartslag of ademhaling boven of onder de vooraf (individueel) vastgestelde grens komt, gaat het alarm op de pieper van de verpleegkundige af. Het systeem ondersteunt daarmee verpleegkundigen en andere hulpverleners in het vroegtijdig herkennen van complicaties bij vitaal bedreigde patiënten.

Covid-19 en ademfrequentie

De pilot met de Early Sense bedsensor is bedoeld voor patiënten die op de acuut geriatrische bedden (AGU) worden opgenomen. Echter, nu in verband met de Corona-crisis deze afdeling tijdelijk is omgevormd tot Covid-afdeling is de Early Sense bedsensor een welkome aanvulling bij de behandeling van deze patiënten. Het meten van de ademhaling is, zeker ook bij Covid-19 patiënten, een belangrijke parameter om achteruitgang te signaleren. Normaal gesproken wordt deze taak persoonlijk door de verpleegkundige uitgevoerd door aan het bed van de patiënt de ademhaling per minuut te tellen. “Juist in deze tijd is het een waardevolle aanvulling in de behandeling van onze patiënten omdat continu en contactloos meten van ademhaling en hartslag leidt tot vroegtijdige signalering en snellere interventie bij ernstige zieke Covid-19 patiënten”, aldus Cor Luyten, Klinisch geriater ZGT.

Vroegtijdige herkenning van verandering

De belangrijkste maat voor achteruitgang bij vitaal bedreigde patiënten is verandering van de ademhalingsfrequentie. Deze, en ook andere vitale waarden, wordt normaal gesproken iedere acht uur gemeten. Het grote voordeel van de Early Sense bedsensor is dat hij contactloos een continue meting van de ademhalingsfrequentie vastlegt en rapporteert in trendlijnen. Hierdoor valt al heel vroeg op als er een verandering optreedt.
Vroegtijdige herkenning van de vitaal bedreigde patiënt kan leiden tot tijdige en adequate actie waardoor morbiditeit en mortaliteit verminderen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis met 7,6-9,0% omlaag ging als gevolg van vroege herkenning en interventie.