Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT sluit met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor 2024

“Kijk bij de keuze voor verzekeraar goed naar de gemaakte afspraken over ziekenhuiszorg”

Ook voor 2024 heeft ZGT de afspraken rond met alle verzekeraars. Dit betekent dat u ook komend jaar voor uw zorg terecht kunt bij ZGT. Toch is het belangrijk om goed te kijken naar de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

Met een aantal verzekeraars, waaronder Menzis, hebben we afspraken gemaakt dat verzekerden sowieso heel 2024 bij ons terecht kunnen voor zorg. Heel fijn, want wij vinden dat onze zorg voor iedereen het hele jaar toegankelijk moet zijn! Met een aantal andere verzekeraars zijn er beperkende voorwaarden afgesproken. Het kan zijn dat er voor bepaalde behandelingen bij deze verzekeraars in 2024 een langere wachttijd is. In dit bericht leggen we uit hoe dat werkt en waar u op moet letten. Een langere wachttijd is heel vervelend, informeer daarom altijd goed naar de polisvoorwaarden bij een overstap.

Wanneer is er een langere wachttijd?
Verzekeraars kopen zorg in bij ziekenhuizen, waaronder ZGT. In een contract wordt vastgelegd welke zorg geleverd wordt tegen welke prijs. ZGT heeft met alle zorgverzekeraars een contract kunnen sluiten. Een aantal zorgverzekeraars heeft zorg bij ons ingekocht met een zorgplafond. ZGT mag dan maar voor een bepaald bedrag aan zorg leveren. Als het maximumbedrag aan zorg geleverd is, dan is het zorgplafond bereikt. ZGT krijgt dan geen vergoeding meer voor volgende behandelingen of nieuwe patiënten. Dit kan leiden tot een patiëntenstop en langere wachttijden als u bij die zorgverzekeraar bent verzekerd. Dit gebeurt met name aan het einde van het jaar. U kunt dan niet meer bij ZGT terecht. Met een aantal verzekeraars hebben we wel aanvullende afspraken gemaakt waarbij het zorgplafond verhoogd kan worden. Bijvoorbeeld als blijkt dat de zorgvraag groter is dan wat de verzekeraar heeft ingekocht.

Bent u verzekerd bij Menzis, DSW, EU-care of Zorg en Zekerheid, dan is er geen zorgplafond en kunt u in 2024 het hele jaar bij ons terecht. Bij VGZ, CZ, ASR, ONVZ en Salland is er wel een zorgplafond, maar kan het zijn dat de zorgverzekeraar later nog extra zorg bijkoopt. Zilveren Kruis heeft zorg bij ZGT ingekocht met een zorgplafond. Als wij die zorg geleverd hebben kunt u niet meer bij ons terecht.

Voor welke zorg kan ik in ZGT terecht?
Een contract met een zorgverzekeraar betekent niet altijd dat alle zorg ook daadwerkelijk 100% wordt vergoed. Soms zijn bepaalde vormen van zorg uitgesloten, of wordt de zorg niet volledig vergoed. In geval van budgetpolissen kan het betekenen dat u een fors deel van de zorg zelf moet betalen. Zo heeft ZGT geen contract met de budgetpolissen van VGZ en Zilveren Kruis. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek altijd uw zorgpolis of de website van uw zorgverzekeraar over de hoogte van uw vergoeding. Voor spoedzorg kunt u altijd terecht in ZGT, ongeacht bij wie u uw zorgpolis 2024 afsluit.

Meer informatie over de tarieven en zorgverzekeringen