Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Aanvraag ambulancevervoer bij polikliniekbezoek

Sinds 1 januari 2022 is het proces voor het aanvragen van een (zorg) ambulance voor een polikliniekbezoek in ZGT aangepast.

Huisartsen(-praktijken) hebben kenbaar gemaakt dat zij veel tijd kwijt zijn aan het regelen van ambulancevervoer voor poliklinische afspraken, terwijl de patiënt voor zijn behandeling onder de 2e lijn valt.

Vanuit het klankbordoverleg huisartsen – ZGT is de afspraak gemaakt, dat huisartsen het ambulancevervoer regelen voor het 1e consult, maar dat bij poliklinische vervolgafspraken (polibezoeken en dag-opnames), dit ambulancevervoer door ZGT geregeld wordt.

Clustermanagement en unithoofden zijn hierover geïnformeerd en de afspraken zijn vastgelegd in een protocol (KIS).

Deelnemers Klankbordoverleg huisartsen - ZGT