Verpleegkundigen lopen in de gang
Laboratorium pathologie - Labpon

Laboratorium pathologie - Labpon

Het Laboratorium Pathologie Oost Nederland verzorgt pathologisch onderzoek voor ZGT en de overige regionale ziekenhuizen en huisartsen in Twente en de oostelijke Achterhoek. In dit laboratorium werken circa tachtig mensen waarvan zestien pathologen. Het Laboratorium Pathologie wordt ingeschakeld als weefsel onderzocht moet worden, zoals bijvoorbeeld een huidbiopt of een prostaatbiopt. Dit weefsel wordt met speciaal vervoer naar het laboratorium gebracht. Het weefsel wordt onderzocht, waarna de uitslag van dit onderzoek met de diagnose naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts zal de uitslag van dit onderzoek aan u meedelen.

Vriescoupe

Soms moet tijdens een operatie weefsel worden onderzocht. De patiënt is onder narcose wanneer de chirurg een stukje weefsel verwijdert. Dit weefsel wordt ingevroren en kan op deze manier direct door de patholoog worden beoordeeld. Van het ingevroren weefsel wordt een dun plakje afgesneden. Vervolgens gekleurd en door de patholoog onder de microscoop beoordeeld. De patholoog stelt een (voorlopige) diagnose en deelt deze telefonisch mee aan de chirurg. Na de operatie zal het ingevroren stukje weefsel in het laboratorium verder worden onderzocht en volgt een definitieve diagnose.

Obducties

Een obductie is een ander woord voor lijkschouwing of sectie. Als iemand plotseling overlijdt, kan dit bij de familie en artsen vragen opleveren over bijvoorbeeld de oorzaak van het overlijden. Een obductie kan dan antwoord op die vragen geven. De patholoog verricht de obductie met hulp van de mortuarium medewerkers. Er wordt alleen een obductie gedaan, als de familie van de overledene hiervoor toestemming heeft gegeven. De toestemming voor obductie geldt in principe alleen voor onderzoek op het lichaam. Dit is een uitwendige schouwing met daarbij onderzoek van de organen in de borst- en buikholte. De familie moet apart toestemming geven voor onderzoek van de hersenen. De medisch specialist zal namens de familie een schriftelijk verzoek voor obductie indienen bij de patholoog.

Mammabespreking

Meestal is een patholoog ook aanwezig bij multi-disciplinaire besprekingen van medisch specialisten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een preoperatieve mammabespreking. Bij deze bespreking worden patiënten met een afwijking in de borst besproken. Het team dat die bespreking doet bestaat uit een chirurg, een radioloog, een radiotherapeut, een mammacareverpleegkundige en een patholoog. Op basis van de uitslagen van het pathologisch onderzoek (is er een kwaadaardige tumor of niet, wat voor soort tumor is het, is er verdenking op uitbreiding en uitzaaiing in lymfeklieren) kan een eventueel vervolgonderzoek en/of behandelplan besproken worden.

Meer informatie

Meer informatie over pathologie in het algemeen en de pathologie bij ZGT vindt u op de website Laboratorium Pathologie Oost Nederland.