Verpleegkundigen lopen in de gang
Transferbureau

Transferbureau

Het transferbureau regelt voor u de zorg na uw ontslag uit het ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld thuiszorg zijn. Als uw medisch specialist heeft aangegeven dat u binnenkort met ontslag mag, regelt de transferverpleegkundige dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

Wat doet de transferverpleegkundige voor u?

Transferverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het regelen van zorg na ontslag uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige heeft kennis en informatie over de mogelijkheden van zorg buiten het ziekenhuis. Zij overlegt met u en de afdelingsverpleegkundige welke zorg nodig is. De transferverpleegkundige neemt als dat nodig is contact op met familie of mantelzorgers.

Wat is de werkwijze tussen uw behandelend arts en het transferbureau?

De behandelend arts bespreekt met u de ontslagdatum en het vervolg van de behandeling na ontslag. De afdelingsverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg en/of welke hulpmiddelen u nodig heeft en zal een aanvraag doen bij het transferbureau. Een transferverpleegkundige beoordeelt de aanvraag en kijkt naar de benodigde zorg en de wet- en regelgeving. Het transferbureau helpt als dat nodig is bij het aanvragen van thuiszorg, hulmiddelen, huishoudelijke hulp, verpleeghuiszorg of andere vervolgzorg.

Informatie over uw zorg na ziekenhuisopname

 • >

  Thuiszorg

  Als u na uw ziekenhuisopname thuiszorg nodig heeft, vraagt de transferverpleegkundige dit voor u aan. Wij houden rekening met uw voorkeur voor een thuiszorgorganisatie. Als uw gewenste organisatie de zorg niet kan leveren, wordt gezocht naar een thuiszorgorganisatie die dat wel kan. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten vanuit de basisverzekering.

 • >

  Hulpmiddelen

  Wanneer vooraf duidelijk is dat u hulpmiddelen nodig heeft na uw opname kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie of hulpmiddelenwinkel in uw gemeente. In ZGT Almelo en Hengelo vindt u de Medipoint/Carintreggeland Thuiszorgwinkel. Hier kunt u binnenlopen voor huur- of leenhulpmiddelen. Voor meer informatie kunt u de website bekijken: Medipoint Thuiszorgwinkel Almelo of Medipoint Thuiszorgwinkel Hengelo

  Goed om te weten:

  • Voor een bed dat in hoogte verstelbaar is, heeft u een zogenoemde indicatie nodig. De transferverpleegkundige maakt deze indicatie en zorgt ervoor dat het bed bij u thuis wordt bezorgd.
  • Voor medische apparatuur zoals zuurstofapparatuur, vernevelapparatuur, een infuuspomp of een voedingspomp heeft u een indicatie van uw arts nodig. De transferverpleegkundige regelt deze indicatie en vraagt de benodigde apparatuur voor u aan.
 • >

  Tijdelijke opname voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

  GRZ is nodig als u na opname nog zorg en behandeling door meerdere zorgverleners nodig heeft. Dat gebeurt meestal in een verpleeghuis. Het revalidatietraject in het verpleeghuis is erop gericht om u weer voldoende op kracht te laten komen. De bedoeling is dat u daarna terug kunt keren naar uw oude woon- en leefsituatie. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten vanuit de basisverzekering. De transferverpleegkundige stelt vast of deze zorg voor u mogelijk is.

 • >

  Tijdelijke opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum (ELV)

  ELV is een kortdurend medisch noodzakelijk verblijf. Dit eerstelijnsverblijf is bedoeld voor mensen die niet naar huis kunnen en die niet in aanmerking komen voor een langdurig verblijf in een zorginstelling (zoals een verpleeghuis). Het revalidatietraject is erop gericht om u weer voldoende op kracht te laten komen. Het verschil met de geriatrische revalidatie zorg (zie punt hierboven) is vooral dat het bij geriatrische revalidatie gaat om intensievere therapie bij complexe zorg.  De zorg voor een eerstelijnsverblijf valt onder de zorgverzekeringswet; uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten vanuit de basisverzekering. De transferverpleegkundige stelt vast of deze zorg voor u mogelijk is

 • >

  Opname in een verpleeghuis

  Als u na uw ziekenhuisopname naar een verpleeghuis gaat, zal de transferverpleegkundige een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De transferverpleegkundige kent de voorwaarden voor het verblijf in een instelling. Hij/zij zal beoordelen of dit voor u mogelijk is en dit met u bespreken. Als een opname in een instelling voor u mogelijk is, dan mag u uw voorkeur aangeven.

  Als blijkt dat de verpleeghuizen van voorkeur geen plek beschikbaar hebben dan wordt er gekeken naar een verpleeghuis waar op dat moment plek is. Dit is nodig om te voorkomen dat u in het ziekenhuis blijft zonder medische noodzaak. Bij verblijf in een verpleeghuis met CIZ indicatie betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw (belastbaar) inkomen en uw eigen vermogen. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl

  Als u geen recht heeft op een opname in een verpleeghuis met CIZ, GRZ of ELV indicatie dan kunt u tijdelijk worden opgenomen in een zorghotel of woonzorgcentrum. Dit kunt u eventueel zelf al voor de ziekenhuisopname regelen. De kosten voor dit verblijf betaalt u zelf. De hoogte van de kosten verschillen per locatie. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u hiervoor een vergoeding krijgt.

 • >

  Zorg in de laatste levensfase

  Transferverpleegkundigen bespreken met u welke zorg u nodig heeft in uw laatste levensfase en waar u deze wilt doorbrengen. Dit kan met extra zorg in de thuissituatie, in een hospice of op een afdeling voor palliatieve zorg in een verpleeghuis. Een hospice is meestal een particulier huis. U betaalt voor verblijf in een hospice een vast bedrag per dag. De prijzen zijn per hospice verschillend. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te controleren of deze kosten vergoed worden.

 • >

  Wat kunt u zelf doen?

  Als het mogelijk is, raden wij uw aan om bij een ontslag van tevoren met uw familieleden en/of direct betrokkenen te regelen welke zorg en/of hulpmiddelen u na de opname nodig heeft die niet door een professionele organisatie hoeft worden gedaan. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • Hulp bij het doen van boodschappen
  • Een bed beneden plaatsen.
  • Personenalarmering
  • Maaltijdvoorziening
  • Hulp in de huishouding

  We begrijpen dat dit soms moeilijke keuzes zijn. De transferverpleegkundige kan u en uw familie hierbij helpen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Transferbureau. In de folder 'Transferbureau ZGT' is alle bovengenoemde informatie voor u gebundeld.