Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 29 maart 2018 12:23

Meer patiënten op tijd met SMS-service

Een afspraak vergeten of niet tijdig afzeggen. Het leidt er toe dat duizenden afspraken per jaar niet doorgaan. Met een zo goed mogelijke informatievoorziening aan patiënten die past bij deze tijd willen de Twentse ziekenhuizen ZGT en MST de dienstverlening verbeteren en zo het aantal no shows terugdringen.

No show

Het niet komen opdagen, of het te laat afzeggen van een ziekenhuisafspraak (‘no show’) is een landelijk probleem. Bij ongeveer zes procent van alle ziekenhuisafspraken in Nederland komt de patiënt niet opdagen. Hiermee is landelijk jaarlijks een bedrag gemoeid van minstens 300 miljoen euro. Een bedrag dat in veel gevallen voor rekening komt van het ziekenhuis.

Boete

Een afspraak vergeten is vervelend. Voor patiënten en voor ziekenhuizen. No shows betekenen lege plekken in spreekuren. Zonde van de (wacht)tijd, vervelend voor anderen, jammer van het geld. Sinds 2011 mogen ziekenhuizen in dit soort gevallen een boete sturen (ongeveer 45 euro) naar degene die niet op kwam dagen. Zo’n rekening is voor de patiënt niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.

SMS-herinnering

ZGT en MST kiezen er bewust voor om in eerste instantie geen rekeningen te sturen. Liever zetten wij alles op alles om onze patiënten maximaal te informeren en te herinneren aan hun geplande afspraak. Standaard krijgen alle patiënten al een afspraakbevestiging per brief. De tijd tussen de brief en de afspraak is soms lang. Nu komt vlak voor de afspraak een herinnering per SMS.

Effect

Met deze extra SMS-service attenderen ZGT en MST patiënten nogmaals op hun afspraak. ZGT helpt daarbij patiënten makkelijker de weg naar hun afspraak te vinden. Via een link kunnen patiënten namelijk online de route naar hun afspraak in het ziekenhuis zien. Uiteraard hopen beide ziekenhuizen met deze service het aantal no shows terug te dringen. Het Deventer Ziekenhuis biedt al geruime tijd een SMS-herinnering aan. Met effect: het percentage mensen dat niet op komt dagen daalde in Deventer tot onder het landelijk gemiddelde.

SMS-service voor afspraak
Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.