Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT in 2021: intensief, maar met bijzondere lichtpunten

ZGT blikt terug op een bewogen en intensief 2021. Net als in 2020 vormde COVID-19 een rode draad in onze zorgverlening. Naast de blijvende toestroom van coronapatiënten werd steeds maximaal ingezet op het leveren van reguliere zorg. Door de toenemende druk op de zorg en ziekte van personeel ontkwamen we er echter niet aan om opnieuw zorg af te schalen en uit te stellen. Dit raakte onze patiënten en hun naasten zeer, net als onze medewerkers en medisch specialisten. Voorzitter Raad van Bestuur Hilde Dijstelbloem: “De zorgzwaarte was hoog. Het is indrukwekkend om te zien hoe hard onze medewerkers en medisch specialisten hebben gewerkt. We zijn trots op hun inzet en hun doorzettingsvermogen.”

Een zwaar jaar, maar met financieel vertrouwen
Door de COVID-zorg en het daardoor afschalen en uitstellen van reguliere zorg waren de reguliere opbrengsten vanuit zorgverzekeraars lager. Ook heeft ZGT veel extra kosten moeten maken. Net zoals in 2020 zijn er met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de dekking van de COVID-kosten en de gederfde inkomsten.

Ondanks de verminderde reguliere zorgopbrengsten en de aanvullende kosten heeft ZGT een goed financieel jaar gedraaid. ZGT behaalde in 2021 een resultaat van €5,3 miljoen. Het resultaat is lager dan het begrote resultaat van €7,1 miljoen.

Vanwege de goede resultaten van de afgelopen jaren, hebben de banken hun tevredenheid uitgesproken over de financiële resultaten. Ze hebben het vertrouwen dat ZGT in staat is om de komende jaren deze stabiele financiële positie vast te houden.

Vernieuwd EPD
Een belangrijke stap in 2021 was de gezamenlijke overstap van ZGT en MST naar een vernieuwd elektronisch patiëntendossier. Dit maakt digitale gegevensuitwisseling met patiënten en zorgaanbieders gemakkelijker. Daarnaast hebben patiënten meer zicht op en controle over hun eigen zorg. Een mooie mijlpaal voor de zorg binnen Twente.

STZ-status
Begin 2021 behaalde ZGT de STZ-status (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Deze status laat zien dat wij naast basiszorg ook specialistische topzorg leveren en dat we daarnaast volop aandacht hebben voor wetenschap, innovatie en opleiding. Zo investeren we continu in de kwaliteit van onze zorg en onze mensen. Het bereiken van de STZ-status is een mooie erkenning voor de zorg die wij iedere dag leveren.

Blik op 2022
Door focus, flexibiliteit en samenwerking is het ons gelukt om ook in 2021 waardevolle zorg te blijven leveren. Deze manier van werken zetten wij in 2022 voort. Waarbij we ons ook richten op duurzaamheid, het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en intensievere samenwerking met onze strategische partners.

Digitaal jaaroverzicht

Het jaaroverzicht 
De jaarrekening