"Ik hoop dat we over een paar jaar herkend worden als innovatief ziekenhuis."

Sociale robots die kinderen of ouderen met een aandoening begeleiden, Games en virtual realitybrillen om mensen sneller uit bed te krijgen na een ingreep. Of om mensen te helpen ontspannen voordat ze geopereerd worden. Enkele voorbeelden van zorginnovaties waar patiënten van ZGT baat bij kunnen hebben.

 

Stilstand is achteruitgang. Blijven innoveren is noodzakelijk. En dat doet ZGT. Door in te spelen op de veranderende behoefte van de patiënt, die steeds meer regie wil op het leven met een ziekte of een aandoening. “Door gebruik te maken van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om het zorgproces steeds verder verbeteren. En dat zorgt voor mooie ontwikkelingen”, legt Miriam Vollenbroek-Hutten uit. Als hoofd wetenschap en innovatie staat zij aan de wieg van alle innovaties die in het ziekenhuis ontwikkeld en/of ingezet worden.

 

Patiënten worden zelfstandiger, hebben behoefte aan meer kennis en betere informatie en willen zorgtaken zelf (thuis) kunnen managen. Digitalisering zorgde ervoor dat hiervoor in de afgelopen jaren meer mogelijkheden kwamen. Bij banken en in de reisbranche leidde dat tot grote veranderingen. In de zorg gaan deze veranderingen minder snel. Terwijl de noodzaak tot veranderen juist hoog is. Het gaat minder snel dan in andere sectoren, maar het zorgaanbod verandert. ZGT wil dat betere, betaalbare zorg toegankelijk blijft voor iedereen en zet daarom in op innovatie. Steeds vaker werkt ZGT samen met (keten)partners. Deze samenwerking is noodzakelijk om te blijven innoveren.

MAATJE

Met veel innovaties worden in ons ziekenhuis nog proeven gedaan. Maar robot Tessa helpt al bij de dagstructuur op de geriatrie. En MAATJE, een kleine social robot, wordt ingezet bij de kinderfysiotherapie. En een derde is net aangeschaft. Het gaat om iPal; een 1.20m hoge robot die zijn armen en hoofd kan bewegen en op zijn buik een iPad heeft met filmpjes. Deze robots bieden uitkomst in situaties waarbij mensen persoonlijke zorg nodig hebben, maar wanneer de beschikbaarheid van personeel minder is. Zorginnovatie zorgt voor verlaging van werkdruk, voor bijvoorbeeld huisartsen. Zorgprofessionals richten zich steeds vaker op een ondersteunende, coachende rol en helpen bij het organiseren van zorg en het inzetten van het eigen netwerk van de patiënt. Door innovatie is het bijvoorbeeld mogelijk patiënten te behandelen in hun eigen omgeving, waarbij ze digitaal door de arts in de gaten worden gehouden.

Niet alleen huidige technologieën worden ingezet en geoptimaliseerd, ook nieuwe technologieën worden (veelal in wetenschappelijke onderzoeksprojecten) ontwikkeld. “ZGT werkt nauw samen met de Universiteit Twente aan diverse projecten, zoals slimme methoden en technieken, ontwikkeling van eCoaching en kunstmatige intelligentie. Hiermee kunnen we patronen herkennen en verbanden leggen, waardoor voorspellingen gedaan kunnen worden over bijvoorbeeld kansen op complicaties of voor het herstel van een patiënt. Iets anders is snelle en slimme diagnostiek. Hierdoor krijgen we sneller een compleet beeld van de patiënt of de klachten, kunnen we onzekerheden wegnemen en zo snel mogelijk de meest adequate behandeling starten”, legt Vollenbroek-Hutten uit.

Stimuleren

“Om impact te kunnen hebben op de zorg moet je het hele jaar door aandacht hebben voor innovatie. Door ze van buiten naar binnen te halen. Om de mogelijkheden te laten zien, om afdelingen te stimuleren om zelf te innoveren. Soms zorgt dat voor een succes en soms brengt het ons niet wat we verwachtten. Maar dat hoort er allemaal bij.”

Ze vervolgt: “Veel op het gebied van innovatie staat momenteel bij ons in de steigers. Er moet nog best wat gebeuren, maar het begin is er. Ik hoop dat we over een paar jaar herkend en erkend worden als innovatief ziekenhuis, zodat we impact hebben in de gezondheidszorg. Het moet op den duur vanzelfsprekend zijn dat we aan innovatie doen als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.”

Innovatiechallenge

 

De beste innovatieve ideeën komen vaak van de eigen werkvloer. Daarom werd in 2019 de innovatiechallange gelanceerd voor medewerkers van ZGT. Van de twaalf ingediende ideeën, gingen er uiteindelijk vier door. Samen met de bedenkers werd een plan gemaakt. Het beste idee, van de afdeling gynaecologie, kon uiteindelijk worden ontwikkeld. Een op maat gemaakt 3D pessarium voor vrouwen met verzakkingen kwam als winnaar uit de bus.

Op de afdeling geriatrie wordt gebruik gemaakt van Tinybot Tessa. Deze kleine robot helpt ouderen die last hebben van bijvoorbeeld vergeetachtigheid, ondervoeding of apathie. Tessa zorgt voor dat de patiënten meer dagstructuur hebben en weten wanneer
ze wat moeten doen. Bijvoorbeeld wanneer ze moeten eten of bewegen. Bovendien kan de kleine robot hen herinneren aan afspraken. En kan Tessa helpen bij het voorbereiden ervan. Ook stimuleert ze patiënten tot het ondernemen van activiteiten.

Het ziekenhuis vervult een belangrijke rol bij het verlenen van behandeling en zorg aan ouderen. Ruim 25% van de opgenomen patiënten, is zeventig jaar of ouder. Tessa is speciaal voor hen ontwikkeld.

Saxionstudente Lisa Boerrigter was betrokken bij de implementatie van Tessa op deze afdeling. “De collega’s waren in eerste instantie niet enthousiast, maar door middel van e-mails met informatie, mondelinge gesprekken en informatie, infographics en video’s heb ik de acceptatie proberen te vergroten. Met de inzet van Tessa in de praktijk kwamen goede ervaringen naar voren. Collega’s werden er steeds positiever over. In
kleine stapjes bereikte ik iets moois: Tessa op de afdeling geriatrie én enthousiaste betrokkenen.”

Lisa maakte met Tinybot Tessa onder andere een koppeling met de activiteitenborden op de kamers door Tessa vooraf de geplande gebeurtenissen te laten uitspreken. Wanneer mensen vroegtijdig door de robot worden gewezen op geplande afspraken, zijn ze er niet
meer door verrast. Dat zorgt voor vermindering van onrust. Bovendien voelen mensen zich minder eenzaam met de pratende robot in hun buurt.