Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Het vernieuwde EPD: het aftellen is begonnen!

ZGT bereidt zich momenteel voor op livegang van een nieuw EPD op 12 november. Het betreft de overgang naar HIX standaard content. We doen dit samen met MST. De beide ziekenhuizen hebben gekozen voor een gezamenlijk EPD, om te komen tot harmonisatie van zorgprocessen.

De voorbereiding van het nieuwe EPD heeft de laatste tijd veel inzet gevraagd van alle ZGT medewerkers en medisch specialisten. Er is en wordt nog veel afgestemd, gebouwd, getest en getraind ter voorbereiding op een goede live-gang van het EPD.

Het vernieuwde EPD heeft natuurlijk voordelen voor de ziekenhuizen zelf, onze patiënten, maar ook voor onze zorgpartners (huisartsen, SOG artsen et cetera).

Bij live-gang zal de doelgroep (waarnemende) huisartsen en SOG artsen toegang hebben tot het vernieuwde EPD via het zorgverlenersportaal.

Huisartsen zijn reeds geïnformeerd over wat dit nieuwe EPD voor hen betekent, hoe ze het kunnen gebruiken (handleiding) en wat het vernieuwde patiëntenportaal aan mogelijkheden biedt voor patiënten. Voor SOG-artsen volgt deze informatie volgende week.

Noodprocedure spoedzorg gaat in op donderdag 11 november om 10.00 uur

Op donderdag 11 november vanaf 15.00 uur tot vrijdag 12 november 13.00 uur vindt de overgang plaats. Dit betekent dat het HIX systeem, oftewel het EPD, in die tussenliggende tijd niet beschikbaar is.

Ter voorbereiding hierop gaat de noodprocedure ten aanzien van spoedzorg in op donderdag 11 november om 10.00 uur. Verwijzers/zorgpartners zijn geïnformeerd over de noodprocedure. Bekijk de noodprocedure hier. En de verwijsbrief radiologie hier. 

In deze noodprocedure worden twee belangrijke thema’s genoemd:

1. Verwijzen via ZorgDomein niet mogelijk

Vanwege de migratie naar HiX-standaard content, kan er tijdelijk niet verwezen worden met ZorgDomein. De poliklinieken hebben tijd nodig om openstaande verwijzingen en consulten af te sluiten, dit om geen verwijzingen kwijt te raken. Daarom kan NIET digitaal verwezen worden tussen 11 november 12.00 uur en 12 november 13.00 uur. Meest verstandig is ook om niet de functie ‘later afronden' binnen ZorgDomein te gebruiken, maar het verwijzen uit te stellen tot na vrijdag 13.00 uur.

2. Spoedverwijzingen

Zoals gebruikelijk kunt u telefonisch overleggen met de dienstdoende specialist over een spoedverwijzing en geeft u de brief met patiëntengegevens mee aan de patiënt.

We zien dit nieuwe EPD als een kans om de zorg voor patiënten in Twente nóg beter te maken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met: Martine Jongbloed, manager capaciteitsmanagement en proceseigenaar ketensamenwerking, m.jongbloed@zgt.nl of 088 708 34 06.

Voor praktische zaken, kunt u ook contact opnemen met: Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT 1e en 2e lijn, n.bokdam@zgt.nl of 06 82 100 162.