Verpleegkundigen lopen in de gang

De behandelend medisch specialist

Het kan zijn dat u de medisch specialist die u behandelt en/of onderzoekt niet eerder ontmoet hebt, omdat u bijvoorbeeld via de huisarts bij ons bent gekomen. De medisch specialist zal uw huisarts op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek of de uitgevoerde behandeling. De medisch specialist kan u terug verwijzen naar uw huisarts. Soms is het nodig om onder behandeling te blijven van de medisch specialist. De medisch specialist die u onderzocht heeft regelt in overleg met u de verdere gang van zaken.
Ook kan het zijn dat uw eigen medische specialist bepaalde onderzoeken niet zelf uitvoert en u doorverwijst naar een collega die het onderzoek wel kan doen. De u niet bekende medisch specialist zal u na het onderzoek en/of behandeling terug verwijzen naar uw eigen medisch specialist voor de uitslagen.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn artsen die hun volledige artsenopleiding achter de rug hebben en die na het behalen van hun artsendiploma om verschillende redenen extra ervaring willen opdoen in een bepaald specialisme. Het kan dus zijn dat een arts-assistent u onderzoekt of behandelt. Er is echter altijd een van de medisch specialisten bereikbaar voor overleg.

Coassistenten

Dit zijn studenten die in een gevorderd stadium van hun artsenopleiding zijn. Ze lopen stage bij de verschillende specialisten om inzicht en ervaring te verkrijgen in een bepaald specialisme. Zij zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking aan dit onderwijs. Het staat u echter te allen tijde vrij om bezwaar te maken tegen de aanwezigheid van een co-assistent bij uw bezoek aan het behandelcentrum.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (VS) is een nieuwe functie in de gezondheidszorg. Een VS heeft een verpleegkundige achtergrond en voert binnen vastgestelde kaders ook medische taken uit voor een specifieke patiëntencategorie. De VS kan bepaalde behandelingen zelfstandig uitvoeren. Hiernaast vervullen zij een belangrijke rol in de voorlichting en begeleiding van patiënten.
Het kan zijn dat u op het behandelcentrum te maken krijgt met een verpleegkundig specialist. Er is echter altijd een van de specialisten bereikbaar voor overleg.

Verpleegkundigen en doktersassistenten

Het verpleegkundige team bestaat uit verpleegkundigen waarvan een groot deel de opleiding endoscopie assistent gastro-entrologie en/of opleiding endoscopie assistent longziekten heeft afgerond. Ook zijn er doktersassistenten werkzaam op het behandelcentrum.
De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Doktersassistenten in opleiding

Dit zijn leerlingen die opgeleid worden tot doktersassistent. Ze lopen stage op het behandelcentrum om inzicht en ervaring te krijgen. Zij zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking aan dit onderwijs. Het staat u echter te allen tijde vrij om bezwaar te maken tegen de aanwezigheid van een doktersassistent in opleiding bij uw bezoek aan het behandelcentrum.

Secretaresses

Op de afdeling zijn secretaresses werkzaam. Zij ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op de afdeling.