Verpleegkundigen lopen in de gang

Welke medewerkers zijn werkzaam op de afdeling?

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker is gespecialiseerd in de gevolgen van ziekte, opname, behandeling en ontslag op uw persoonlijk leven, uw omstandigheden en omgeving. De medisch maatschappelijk werker brengt samen met u de draagkracht, draaglast en het draagvlak in kaart. Er wordt gekeken of de medisch maatschappelijk werker de persoon is die u verder kan helpen. De hulp bestaat in het algemeen uit het voeren van gesprekken, waarin samen met u naar antwoorden wordt gezocht om het probleem en uw vragen op te lossen.

Het doel is: leren omgaan met de eigen situatie, (weer) kunnen functioneren in de eigen omgeving en stress te reduceren om de behandeling en opname optimaal te laten verlopen.

Secretaresse

De secretaresse ontvangt patiënten, beantwoordt de telefoon, maakt afspraken en zorgt voor de administratie.

Stagiaire medisch maatschappelijk werk

ZGT is een opleidingsziekenhuis en werkt mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat u te maken krijgt met een stagiaire van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening.

Er zijn geen medisch specialisten gevonden