Verpleegkundigen lopen in de gang
Ziekenhuisapotheek (ZGT Apotheek)

Ziekenhuisapotheek (ZGT Apotheek)

 

Wat gebeurt er in de ZGT Apotheek?

De ZGT Apotheek bestaat uit ziekenhuisapotheken in Almelo en Hengelo (bereidingsapotheek)  en poliklinische apotheken (PKA) in Almelo en Hengelo.

De Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelvoorziening van ZGT. Dat doet zij ook voor diverse zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Indien u als patiënt in ZGT, of in één van de aangesloten zorginstellingen bent opgenomen, krijgt u uw geneesmiddelen van de ziekenhuisapotheek. De ZGT Apotheek heeft een belangrijke adviserende taak bij het geneesmiddelgebruik en verstrekt hiertoe informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten. Daarnaast heeft de ZGT Apotheek een controlerende en coördinerende rol bij de informatieoverdracht rond de opname- en ontslagmedicatie. Apothekersassistenten voeren opname- en ontslaggesprekken met patiënten, waarbij afstemming plaatsvindt over thuismedicatie. Zij zorgen er vervolgens voor dat de juiste medicatie voor u klaar staat op de afdeling, dan wel thuis na ontslag. Kort gezegd houdt de ziekenhuisapotheek zich bezig met de volgende taken:

  • inkoop van geneesmiddelen
  • bereiding van geneesmiddelen
  • aflevering van geneesmiddelen
  • logistiek en kwaliteitscontrole
  • analyse van geneesmiddelen / emballage en microbiologische monitoring

De ziekenhuisapotheek bereidt een groot aantal geneesmiddelen zelf. Daarbij gaat het om geneesmiddelen die niet te koop zijn of die op maat voor een patiënt moeten worden bereid. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om cytostaticakuren (chemo) voor patiënten met kanker, speciale voedingsinfusen, morfinecassettes, radioactieve geneesmiddelen en specifieke kindergeneesmiddelen op maat. Apothekers, apothekersassistenten, pharmacy practitioners en farmaceutisch consulenten hebben ook een controlerende, informerende en adviserende rol naar de andere specialismen en verpleging. Dit gebeurt onder andere door het geven van onderwijs en door deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Ook voeren zij op de verpleegafdelingen controles uit en overleggen zo nodig met verpleegkundigen, artsen of patiënten over geneesmiddelen en toedieningswijzen. Daarnaast wordt in samenwerking met de specialisten van ZGT onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen en therapieën (trials). De apotheek draagt hierbij zorg voor coördinatie en logistiek.

De dienstverlening van de ZGT Apotheek is sterk regionaal gericht en gebonden aan strenge regelgeving. Er wordt farmaceutische zorg geleverd aan de twee ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en aan diverse andere zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Daarnaast levert de ZGT Apotheek eigen bereide geneesmiddelen aan een groot aantal ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudend huisartsen door het gehele land.