Medewerkers en patiënt

Multidisciplinair team

Bij de behandeling van darmkanker is er overleg binnen het multidisciplinaire maag/darm-oncologie team over de best mogelijke aanpak. Op deze pagina ziet u welke medewerkers betrokken zijn bij het onderzoek naar en de behandeling van darmkanker.

Medisch specialisten

Chirurgen
Binnen het team darmkanker werken chirurgen die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van darmkanker en andere darmafwijkingen of die gekozen hebben voor een specialisme als oncologisch chirurg.               

 • dhr. A.T.M. Claassen                                                   
 • dhr. dr. M.J. van Det
 • mw. dr. E.D. van der Ende
 • dhr. dr. D.J. Evers
 • dhr. dr. I.F. Faneyte
 • dhr. H.J. Heijmans
 • dhr. dr. E.A. Kouwenhoven
 • mw. dr. K.M.J. Thijssens
 • dhr. dr. M.F. Lutke Holzik
 • dhr. dr. H.T.J. Mantel
 • dhr. M. Raber
 • dhr. T. Verhagen

MDL artsen
De Maag,- lever,- darmartsen (MDL) voeren het eerste gesprek met u na een coloscopie, als er een verdenking op darmkanker is.

 • dhr. dr. H. Aktas                                                                       
 • dhr. dr. P. Dura
 • dhr. dr. R. Lieverse
 • dhr. dr. P. Kesseler
 • dhr. dr. A. van der Linden     
 • dhr. dr. R.F.C. van Roermund
 • dhr. dr. K. Thürnau
 • dhr. dr. A.A. Vrij

Internist- oncologen
De internist- oncoloog is een internist die kanker behandeld met medicijnen. Met de internist- oncoloog krijgt u te maken wanneer u chemotherapie krijgt.

 • mw. dr. I. M. Oving
 • mw. dr. E.J.M. Siemerink
 • dhr. dr. R. Hoekstra
 • dhr. dr. B.W. Schot

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige die de vervolgopleiding oncologie heeft gevolgd. De oncologieverpleegkundigen zijn als team het vaste aanspreekpunt gedurende het gehele zorgtraject. Als casemanager biedt de oncologieverpleegkundige ondersteuning in de vorm van informatie en psycho-sociale begeleiding gedurende het gehele poliklinische traject van onderzoek, behandeling en nazorg. De oncologieverpleegkundige werkt samen met alle betrokken specialisten. Spreekuren worden samen met de chirurg gedaan maar ook zelfstandig.

 • mw. I. Barink
 • mw. W. ten Cate
 • mw. S. Oude Booijink
 • mw. W. Pouls
 • mw. S. Wolfkamp

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die medisch werk doen onder supervisie van de specialist. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Daarnaast zijn ze een belangrijke schakel tussen u en de medisch specialist. U kunt bij de arts-assistent terecht met al uw vragen.

Coassistenten

Een coassistent is een student geneeskunde in het laatste jaar van zijn of haar studie. Een coassistent doet ervaring op om later als zelfstandig arts te werken. Hij/zij werkt onder supervisie van de arts-assistent en de medisch specialist.

Stomaverpleegkundigen

Een stomaverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een specialistische opleiding. Zij begeleidt en informeert patiënten. Zo bespreekt zij met de patiënt welke problemen kunnen optreden bij het hebben van een stoma. Dat kunnen bijvoorbeeld plotselinge lekkages zijn of het krijgen van huiduitslag.

Psychosociale disciplines

In ZGT werkt een team van medisch maatschappelijk werk en psycholoog, geestelijke verzorging, die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van oncologische problemen en vragen. Indien u behoefte heeft aan deze begeleiding kunt u dit aangeven bij uw medisch specialist of oncologieverpleegkundige. Ook zij kunnen u verwijzen naar een van de disciplines van dit team. Uiteraard wordt dit met u besproken. Overige paramedische disciplines zoals fysiotherapeut, en diëtiste kunnen ook worden ingeschakeld.