Medewerkers en patiënt

Behandeltraject

Bij de behandeling van darmkanker maakt men onderscheid tussen darmkanker en endeldarmkanker. Het oncologisch centrum van ZGT behandelt alle stadia van darmkanker. We werken hierin samen met MST.

Dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is een operatie de meest toegepaste behandeling. Er zijn twee verschillende operatietechnieken mogelijk. Afhankelijk van de grootte, de uitgebreidheid en de plaats van de tumor kan de operatie op de traditionele (open) manier plaatsvinden via een snede in uw buik of door een kijkoperatie (laparoscopische operatie) waarbij een kijkbuis en andere instrumenten via enkele kleine openingen in uw buik naar binnen worden gebracht.

Endeldarmkanker

Er is een aantal behandelingen mogelijk bij endeldarmkanker. Welke behandeling voor u het beste is, hangt onder andere af van de grootte en de plaats van de tumor. Wanneer de tumor zich verder in de darmwand heeft uitgebreid of door de darmwand heen is gegroeid óf als het blijkt dat er meerdere lymfeklieren zijn aangetast, dan is het noodzakelijk om voorafgaand aan de operatie te bestralen. Al of niet in combinatie met chemotherapie. Daarnaast spelen uw lichamelijke en/of geestelijke conditie een rol. Radiotherapie vindt plaats vanuit samenwerking met MST.

Sneller herstel programma

Het 'Sneller herstel programma' is er op gericht om u zo snel mogelijk te laten herstellen van uw operatie. Na de operatie blijft u in principe nog vijf tot zeven dagen in het ziekenhuis. Uw herstel wordt positief beïnvloed door een aantal factoren:

  • Goede voorlichting, waardoor u minder tegen de operatie opziet.
  • Gebruik van bepaalde voedingsmiddelen, zodat u op gewicht blijft en uw lichaam in een zo goed mogelijke conditie blijft.
  • Goede pijnstilling.
  • Snel weer in beweging komen, waardoor uw darmen sneller op gang komen, wat bijdraagt aan het voorkomen van  complicaties.

Er staat een team van medewerkers voor u klaar waaronder een diëtist en een fysiotherapeut om u hierbij te begeleiden. Uitgebreide informatie leest u in de folder Sneller herstel programma darmchirurgie (PDF).

Als genezen niet meer mogelijk is

Als genezen niet meer mogelijk is, zijn er ook behandelingen mogelijk. Deze zijn gericht op een betere kwaliteit van leven. Een behandeling met medicatie en chemotherapie kan worden overwogen bij darmkanker, waarbij de tumor is uitgezaaid naar de longen en /of lever. Voor de behandeling met deze middelen wordt u verwezen naar de internist-oncoloog.

In sommige gevallen gaat het om een beperkt aantal uitzaaiingen in de longen en/of lever en wordt genezing nagestreefd. Vaak wordt dan besloten om vóór de operatie chemotherapie te starten. Dit heet een neo-adjuvante behandeling. Hiervoor verwijzen we u naar de internist-oncoloog. In de folder Chemotherapie (PDF) kunt u hier meer over lezen.

Multidisciplinair team

Bij de behandeling van darmkanker is er overleg binnen het multidisciplinaire maag/darm-oncologie team over de best mogelijke aanpak. Als alle onderzoeksgegevens bekend zijn wordt de situatie van iedere patiënt vanuit de verschillende medische specialismen bekeken. 

Behandelplan

De uitslagen van de verschillende onderzoeken bepalen, samen met uw lichamelijke en geestelijke conditie, het behandeladvies. Dit advies wordt besproken in het multidisciplinaire team. Uw behandelend specialist bespreekt met u de uitkomst van het overleg binnen het multidisciplinaire team. Samen stelt u vervolgens een behandelplan op dat is toegespitst op uw situatie. Tijdens het gesprek is er altijd een regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist aanwezig. Na het consult met de medisch specialist, bespreekt zij de informatie met u na en plant zij samen met u afspraken in. Ook zorgt zij voor de (schriftelijke) informatie die nodig is voor een goede voorbereiding op de behandeling.

Nazorg

De zorg bij ZGT stopt niet wanneer de behandeling is beëindigd. Uw gezondheid blijven wij periodiek volgen. Zodat wij, bij een veranderende situatie, snel kunnen inspelen. U kunt altijd onderwerpen die met u aandoening te maken hebben, bespreken met uw specialist, regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Hierbij kunt u denken aan vragen op het gebied van ontlasting, voeding, pijn en/of seksualiteit, maar ook psychosociale vragen.

Zij zal u zo nu en dan vragen een lastmeter in te vullen. De lastmeter is een vragenlijst die in kaart brengt of u klachten heeft en op welk gebied deze klachten zich voordoen. Op basis van de uitkomst volgt een advies. Misschien kan ondersteuning door andere zorgverleners voor u prettig zijn. Bijvoorbeeld een medisch maatschappelijk werker, geestelijke verzorger en/of een klinisch psycholoog, seksuoloog, fysiotherapeut.

Behandelresultaten van darmkanker

De behandeling van dikke darmkanker en endeldarmkanker vindt plaats in het oncologisch centrum van ZGT. Sinds 2009 neemt ZGT deel aan een landelijke registratie van patiënten die ten gevolge van darmkanker geopereerd worden. Deze landelijke registratie is een betrouwbaar meetsysteem, dat inzicht geeft in de kwaliteit van medische zorg en verbeterpunten aanwijst in de Nederlandse ziekenhuizen. Hierbij wordt de kwaliteit van ZGT vergeleken met andere Nederlandse ziekenhuizen.