Verpleegkundigen lopen in de gang

Opname in het ziekenhuis

Het kan gebeuren dat de KNO-arts besluit dat u moet worden opgenomen voor observatie, behandeling of operatie.

In Hengelo worden volwassenen doorgaans opgenomen op de afdeling dagbehandeling of op de algemene chirurgische afdeling A1. Op deze afdelingen zijn ook patiënten van andere specialismen, zoals urologie of chirurgie. 

In Almelo wordt u doorgaans opgenomen op het dagbehandelingscentrum of op de afdeling 5 Noord. Op deze afdelingen zijn ook patiënten van andere specialismen, zoals urologie of chirurgie. 

U wordt in beginsel geholpen door de KNO-arts met wie u de ingreep heeft besproken. Deze kan overigens ook met u afspreken dat een andere KNO-arts de operatie uitvoert. Dat gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

Spoedopname

Spoedopnames in Hengelo worden meestal geplaatst op de afdeling A1. Bij spoedopnames in Almelo worden patiënten doorgaans eerst opgenomen op de afdeling acute opname (AOA). Indien u langer dan 1 dag blijft opgenomen wordt u doorgaans overgeplaatst naar een andere afdeling (meestal afdeling 5 Noord). Bij een spoedeisende opname of ingreep is het mogelijk dat een andere KNO-arts behandelingen verricht of een ingreep uitvoert. Dat is bijvoorbeeld als uw eigen KNO-arts niet op die korte termijn beschikbaar is.

Opname kinderen

Kleine kinderen die worden behandeld voor keel- en/of neusamandelen en/of trommelvliesbuisjes worden opgenomen op het dagbehandelingscentrum. Voor overige behandelingen worden kinderen tot 18 jaar opgenomen op de kinderafdeling. Ter voorbereiding op een operatie keel- en/of neusamandelen en/of trommelvliesbuisjes kunt u het fotoboek Hugo lezen.