Verpleegkundigen lopen in de gang

Hieronder ziet u een overzicht van de medewerkers van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde van ZGT.

KNO-artsen

Het eerste contact met een van de medisch specialisten heeft u over het algemeen via de polikliniek. De KNO-arts met wie u deze eerste afspraak heeft, is daarna meestal uw vaste behandelaar.

Alle KNO-artsen bedrijven de KNO-heelkunde in de volle breedte van het vak. De meesten hebben zich echter ook verdiept in een specifiek deelgebied binnen de KNO-heelkunde. Het kan zijn dat uw oorspronkelijke KNO-arts u binnen de vakgroep doorverwijst naar een collega indien de omstandigheden van uw klacht aanvullende expertise vereist.

De verschillende aandachtsgebieden van de KNO-artsen zijn:

  • dr. A.J.G. de Bruijn: otologie (inclusief BAHA-chirurgie)
  • dr. P. B. Douwes Dekker: stem- en slikstoornissen, vertigo (duizeligheid)
  • dr. L.I. Geven: otologie
  • Q. Kammeijer: functioneel-esthetische neuschirurgie en huidtumoren in het aangezicht
  • dr. W. M.C. Klop: weke delen-chirurgie van hoofd en hals, inclusief speekselklieren, oncologie
  • mw M.J. E. Prinsen-v Kuijen: otologie, schisis
  • mw C.A. Rus:), slaapstoornissen (snurken en apnoe), schisis
  • mw M.D. Siemers: sinusitis en FESS (neusbijholte-chirurgie), allergie
  • R.J. Stroeve: slaapstoornissen (snurken en apnoe) en traanwegchirurgie

 

Klik op een van onderstaande foto’s voor meer informatie over de betreffende KNO-arts.

 

Polikliniekmedewerkers

Op de polikliniek KNO werken polikliniekassistenten en secretaresses. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken op de polikliniek en regelen de afspraken. Tijdens het poliklinische spreekuur is een assistente aanwezig in de spreekkamer. Zij maakt tijdens het consult aantekeningen in het elektronische patiëntendossier en assisteert de KNO-arts zo nodig. Ook tijdens poliklinische verrichtingen wordt de KNO-arts vaak geholpen door een assistente.

Daarnaast verrichten de assistentes zelfstandig verschillende onderzoeken zoals gehoortesten, allergietesten en reuktesten. Ook worden door assistentes neustampons en hechtingen verwijderd tijdens de eerste poliklinische controle na een operatie.

 

Coassistenten

De afdeling KNO werkt samen met de artsenopleiding van de Universiteit Groningen (RUG). Daarom ontmoet u mogelijk ook coassistenten. Dit zijn studenten in een gevorderd stadium van hun artsenopleiding. Ze lopen stage op onze afdeling om inzicht en ervaring op te doen in dit vakgebied. Zij zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking. Het kan voorkomen dat een coassistent als eerste de intake en lichamelijk onderzoek zal verrichten en dat u daarna door de KNO-arts wordt gezien. U mag echter altijd bezwaar maken tegen de aanwezigheid van een coassistent bij uw bezoek aan het spreekuur en bij een opname in het ziekenhuis.