Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandeling van snurken en obstructieve slaapapnoe

De KNO-arts kan vaststellen wat de reden van het snurken is, waarna eventueel een behandeling mogelijk is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de neusverstopping het gevolg is van een allergie of poliepen. Een allergie kan met medicijnen worden behandeld. Soms biedt een operatie aan het neustussenschot of verwijderen van poliepen uitkomst. Bij kinderen kan het snurken worden bestreden door de keel- en/of neusamandel te verwijderen.

 

Bij een klein deel van de snurkende personen wordt het snurken tijdens de slaap onderbroken door pauzes in de ademhaling waarbij geen enkele inademing meer plaatsvindt. Duurt de ademstilstand meer dan 10 seconden, dan noemt men een dergelijke pauze ‘apneu’. Men spreekt van Slaap Apneu Syndroom wanneer zo’n ademstilstand minimaal 5 maal per uur optreedt.

 

De behandeling van het Slaap Apneu Syndroom hangt samen met de ernst van de gevonden afwijking. Mogelijke methoden zijn:

  • Behandeling met een neusmasker (CPAP): U krijgt een neusmasker dat is verbonden met een blaasapparaat, waarbij tijdens de slaap extra lucht in de keel wordt geblazen.
  • Operatie (UPP): Tijdens deze operatie verwijdert de KNO-arts een deel van het zachte gehemelte (inclusief de huig), zodat de ruimte groter wordt. Ook de eventuele keelamandelen worden weggenomen.
  • Mondbeugel (MRA): De beugel wordt over de tanden geklemd en houdt tijdens uw slaap de onderkaak naar voren.

 

Binnen ZGT bestaat er voor patiënten met slaapproblemen het Centrum voor Slaapgeneeskunde.