Verpleegkundigen lopen in de gang

Klinische trials

Standaardbehandeling

Behandelingen die momenteel in de strijd tegen kanker worden toegepast noemt men de standaardbehandeling. Deze behandeling is op dat moment het meest gebruikelijk. Op grond van klinisch wetenschappelijk onderzoek mogen hiervan de beste resultaten worden verwacht. Over de keuze van de standaardbehandeling wordt internationaal besloten door een groep gezaghebbende kankerdeskundigen.

De standaardbehandeling kan bestaan uit een operatie (chirurgie), bestraling (radiotherapie), toediening van geneesmiddelen (chemotherapie, hormoontherapie etc.) of een combinatie van deze methoden. Ook de behandeling die medisch specialisten hun patiënten adviseren is een internationaal gestandaardiseerde vorm van behandeling, voortdurend aangepast door kankerdeskundigen op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Klinische trial

Wereldwijd bestaat bij artsen en onderzoekers steeds de behoefte betere behandelingen te ontwikkelen, die voor patiënten veiliger en/of doeltreffender zijn. Hiervoor is verder klinisch wetenschappelijk onderzoek nodig. Alleen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan aantonen of een nieuwe behandeling daadwerkelijk een verbetering is in vergelijking met de standaardbehandeling. Klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt daarom ook wel ‘klinisch vergelijkend onderzoek’ genoemd of in het Engels aangeduid met de term 'clinical trial’.

Klinisch vergelijkend geneesmiddelenonderzoek

ZGT neemt deel aan klinisch geneesmiddelenonderzoek zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dit geneesmiddelenonderzoek wordt verricht door een team ervaren medisch specialisten en verpleegkundigen van de Stichting Trialcenter Twenteborg Ziekenhuis.

Deze onderzoeken vinden plaats in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf en worden veelal begeleid vanuit een Academisch ziekenhuis of vanuit de Wetenschappelijke vereniging van de betreffende specialisten.

Doel van dit onderzoek is om te zien of een nieuw geneesmiddel toegepast kan worden bij de behandeling van patiënten. Indien u geschikt bent voor een dergelijk onderzoek zal de specialist (en de verpleegkundige) u vragen hieraan deel te nemen. Pas na uitgebreide voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk krijgt u alle ruimte om daarin toe te stemmen of te weigeren. 

METC

De Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) schrijft voor dat onderzoeksvoorstellen vooraf worden beoordeeld door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie. ZGT heeft ook een Toetsingscommissie die op beide locaties werkzaam is (METC-ZGT).