Verpleegkundigen en patiënten in het Oncologisch centrum

Over het Oncologisch centrum

Zorg, informatie en begeleiding

Kanker is een ingrijpende ziekte die veel voorkomt. Wanneer patiënten en naasten worden geconfronteerd met deze ziekte, vraagt dit om de juiste zorg, informatie en begeleiding. Daarom heeft ZGT het Oncologisch centrum ingericht. Een afdeling waar oncologische patiënten en hun naasten terecht kunnen voor de juiste zorg. Zowel op medisch als op menselijk vlak.

Afspraken combineren

In het Oncologisch centrum zijn zoveel mogelijk oncologische experts samengebracht. Niet alleen medisch specialisten (zoals internisten, chirurgen, urologen en radiotherapeuten), maar ook verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen en bijvoorbeeld diëtisten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen. De zorg voor patiënten met kanker vindt zowel op locatie Hengelo als Almelo plaats. We proberen zoveel mogelijk afspraken te combineren, zodat u niet langer in het ziekenhuis bent dan nodig is.

Eigen regie Passende Zorg

Tijdens de behandeling richten we ons op goede zorg en op wat voor de patiënt belangrijk is in het leven. We kijken naar de beste behandeling samen met u en wat belangrijk is om mee te kunnen blijven doen in bijvoorbeeld het gezin, werk en de maatschappij. Dit doen we niet alleen tijdens de behandeling, maar ook erna. Hierbij is eigen regie van de patiënt belangrijk. Lees meer op de pagina's Positieve gezondheid en Samen beslissen.

Over het Oncologisch centrum

In het Oncologisch Centrum kunnen oncologische patiënten en hun naasten terecht voor de juiste zorg tijdens en na de behandeling. Hierbij kijken we naar de juiste zorg voor een persoon en naar wat voor die patiënt belangrijk is in het leven. Zo kan een patiënt, ondanks de ziekte, mee blijven doen binnen het gezin, werk en de maatschappij. Doordat er binnen dit Centrum verschillende specialismen samenwerken, hoeft een patiënt niet langer of vaker in ZGT te zijn dan echt nodig is.

Filmpje Oncologisch centrum

In onderstaand filmpje vertellen we meer over het Oncologisch centrum.

Ontmoetingstuin locatie Hengelo

Er is een prachtige en rustgevende ontmoetings- en ontspanningstuin bij het Oncologisch centrum op onze locatie in Hengelo gemaakt. Dit in samenwerking met de Stichting “Twente Tegen Kanker”. Patiënten en hun familie die een afspraak hebben bij het Oncologisch Centrum kunnen voor of na hun afspraak gebruik maken van deze tuin en tot rust komen.