Verpleegkundigen lopen in de gang

Op de afdeling spoedeisende hulp van ZGT werken veel deskundige professionals. Hieronder ziet u welke functies onze medewerkers op de SEH uitoefenen.

Medisch specialisten

Op de afdeling spoedeisende hulp werken SEH-artsen, deze werken samen met veel andere medisch specialisten. Deze medisch specialisten worden door de huisarts, arts-assistent, verpleegkundige of co-assistent op de hoogte gebracht van uw komst naar de afdeling. Wilt u weten wie de SEH-artsen van ZGT zijn? Onderaan deze pagina kunt u hen vinden.

Arts-assistenten

De arts-assistent is een afgestudeerd arts. Deze is al dan niet in opleiding tot specialist. Hij of zij behandelt zelfstandig patiënten. In voorkomende gevallen overlegt de arts-assistent met de SEH-arts of de dienstdoende medische specialist van het betreffende vakgebied.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn in opleiding tot arts. Wel onderzoeken zij patiënten op de spoedeisende hulp. Ze staan daarbij onder supervisie van de arts-assistent en medisch specialist.

Physician assistant en verpleegkundig specialist

De physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) behandelen zelfstandig patiënten onder supervisie van de medisch specialist en bieden professionele medische zorg.

SEH-verpleegkundige

Tijdens uw verblijf op de spoedeisende hulp heeft u te maken met gediplomeerde SEH-verpleegkundigen. De SEH-verpleegkundige is uw regisseur tijdens uw verblijf op de afdeling spoedeisende hulp. Ook werken op onze afdeling gediplomeerde verpleegkundigen die nog in opleiding zijn voor dit specialisme.

Doktersassistenten

De doktersassistenten ondersteunen de SEH-verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Tevens vervullen zij afwisselend de rol van secretaresse/receptiemedewerker. Zij ontvangen de patiënten en zorgen dat ze worden ingeschreven. Daarnaast worden er telefoontjes en administratieve taken afgehandeld.

Schoonmaakpersoneel

Het schoonmaakpersoneel zorgt ervoor dat de kamers en de afdeling worden schoongemaakt.