Verpleegkundigen lopen in de gang

Op de intensive care afdeling werkt het IC-team dat bestaat uit de volgende mensen:

Intensivist

Intensivisten zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor ernstig zieke patiënten. Ze zijn medisch specialist en ‘hoofdbehandelaar’, dat wil zeggen dat zij het plan maken voor de dagelijkse zorg voor de patiënten op de IC. Ook bepalen zij of een patiënt wordt opgenomen op de intensive care. Vaak worden gesprekken met de naasten van IC patiënten door de intensivist, arts assistent en verpleegkundigen gedaan.

Wilt u de dienstdoende intensivist spreken? Dan kunt een afspraak maken via de verpleegkundige. Wij raden u aan om dit gesprek voor te bereiden en mogelijke vragen op te schrijven. Ook is het verstandig om bij dit gesprek een familielid of andere goede bekende mee te nemen. Zo kunt u de informatie beter onthouden en er samen over spreken. Soms neemt de intensivist zelf het initiatief om met de familie te spreken. Klik op de foto voor meer informatie over de intensivisten.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen. Zij werken op de intensive care onder supervisie van de intensivist. Zij werken vaak een tijd op de afdeling intensive care als onderdeel van hun (toekomstige) vervolgopleiding tot medisch specialist.  

Physician Assistant

De Physician assistent (PA) werkt samen met de intensivist. De PA is zelf geen arts, maar een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van de intensivist. Een voorbeeld van deze taken zijn; zelfstandig visite lopen op de afdeling, het opstellen van een behandelplan, het voeren van een familiegesprek, medicatie voorschrijven en voorbehouden medische handelingen uitvoeren. De PA’s zijn onderdeel van het vaste behandelteam waardoor ze bijdragen aan de continuïteit van zorg. De PA werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de intensivist. De IC heeft twee ervaren PA’s in het team en twee collega’s in opleiding.

Verpleegkundigen

Op de intensive care werken gespecialiseerde intensive care verpleegkundigen. Er zijn ook algemeen verpleegkundigen die in opleiding zijn tot intensive care verpleegkundige. In totaal zijn er ongeveer 60 verpleegkundigen werkzaam op de afdeling IC in Almelo en zij zorgen in diensten dag en nacht voor de patiënten. Ook verzorgen zij de nazorg polikliniek intensive care.

Zorgassistenten

De zorgassistenten ondersteunen de verpleegkundigen met de verzorging en voeding van patiënten op de IC.

Secretaresse

De secretaresses ondersteunen artsen en verpleegkundigen op administratief gebied en bij de begeleiding van familie. Bij telefonisch contact krijgt u vaak een van de secretaresses als eerste aan de lijn.

Ondersteunende medewerkers

De afdeling intensive care werkt samen met diverse specialisten, zoals artsen (o.m. cardiologen, chirurgen, internisten, longartsen), diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten en pastoraal medewerkers.