Verpleegkundigen lopen in de gang

Veelgestelde vragen

Is röntgenstraling schadelijk?

In principe is röntgenstraling schadelijk, maar de stralingsdosis bij röntgenfoto’s is bij zorgvuldig gebruik niet gevaarlijk voor u. Onze moderne apparatuur werkt met een zo laag mogelijke dosis straling. Ook wordt er gewerkt via het zogenaamde ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable). Dit wil zeggen dat er voor de beantwoording van de vraagstelling het minimum aantal foto’s / opnames wordt vervaardigd met een zo laag mogelijke stralingsdosis. Desondanks is het belangrijk dat er een juiste medische indicatie bestaat om röntgenstraling toe te passen. Tijdens de zwangerschap is voorzichtigheid geboden omdat de vrucht extra gevoelig is voor nadelige effecten van straling.

Zwangerschap en straling

Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn wordt u geadviseerd om met uw arts te overleggen welk onderzoek het minst stralen belastend is. Zo mogelijk kan onderzoek worden uitgesteld tot na de bevalling of totdat u zeker weet of u zwanger bent.

Lees ook meer in de folder 'Ioniserende straling en zwangere of borstvoeding gevende patiënten' (PDF). 

Allergie of overgevoeligheid voor contrastmiddelen

Bent u allergisch voor contrastmiddelen of twijfelt u hierover? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw behandelend arts of dit kenbaar te maken voordat u het onderzoek ondergaat. Er kan dan gekeken worden naar een alternatieve onderzoeksmethode of er kunnen preventieve maatregelen worden getroffen zodat u toch alsnog het onderzoek veilig kunt ondergaan.

Hoe moet ik mij voorbereiden voor een onderzoek op de afdeling radiologie?

Voor sommige onderzoeken kan het zijn dat u zich op een bepaalde manier moet voorbereiden. Het kan dan gaan om onderzoeken waarvoor u nuchter moet zijn of met een volle blaas moet komen. Ook zijn er onderzoeken waarvoor u contrast vloeistof moet drinken. Deze informatie kunt u lezen op de pagina van het betreffende onderzoek. U kunt natuurlijk ook altijd contact op nemen met de afdeling radiologie.

Wat gebeurt er met het resultaat van mijn onderzoek?

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten door de radioloog beoordeeld. De uitslag van het onderzoek gaat naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. U ontvangt de officiële uitslag dus van uw behandelend arts. In sommige gevallen is het mogelijk dat de radioloog u een voorlopige uitslag geeft. Er wordt altijd vertrouwelijk met uw medische gegevens om gegaan.

Is een verwijzing van een huisarts of specialist verplicht voor een onderzoek of behandeling?

Ja, u heeft altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig voor een onderzoek of behandeling op de afdeling radiologie.