Onverzekerde zorg

Het kan zijn, dat u in ZGT een behandeling wilt ondergaan, die uw zorgverzekeraar niet of maar voor een deel vergoedt. Dan is het belangrijk, dat u weet welke kosten u zelf moet betalen.

We attenderen u erop, dat voordat u een behandeling ondergaat we slechts bij benadering kunnen zeggen wat de kosten van die behandeling zijn. Niet elke patiënt heeft namelijk dezelfde behandeling nodig. Voor een nauwkeurige prijsopgaaf is het in elk geval noodzakelijk dat de medisch specialist u eerst heeft onderzocht, een diagnose heeft gesteld en een behandeling heeft voorgesteld. In een enkel geval kan de rekening hoger uitvallen dan de prijsopgaaf. Dit kan gebeuren bij onverzekerde zorg wanneer het bijvoorbeeld na een operatie medisch gezien nodig is, dat u een extra nacht in het ziekenhuis verblijft.

Vergoeding van de zorg

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht zich te verzekeren op grond van de Zorgverzekeringswet. Met die verzekering heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg. De zorgverzekeraar betaalt de rekening. Medisch noodzakelijke zorg wil zeggen dat er een medische reden moet zijn om een behandeling te ondergaan die de verzekeraar vergoedt. Meestal is er voor een behandeling een medische reden. Bekende voorbeelden van niet-medisch noodzakelijke zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Niet iedere aanvullende verzekering vergoedt deze zorg. Dat hangt af van de manier waarop u aanvullend verzekerd bent.

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om voor behandelingen in het B-segment (zorg die niet altijd wordt vergoed) met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten. Er is een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen met wie ZGT een contract heeft afgesloten. Zorgverzekeraars die geen contract met ZGT hebben, stellen zelf een vergoeding vast in hun polisvoorwaarden. Het kan zijn, dat u een deel van uw behandeling zelf moet betalen.

Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te kijken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of deze de behandeling in ZGT vergoedt. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wat moet ik zelf betalen?

In de volgende gevallen dient u (een deel van) de rekening zelf te betalen:

  • Verplicht eigen risico: iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dat is een vast bedrag. De hoogte wordt ieder jaar landelijk vastgesteld. Dit betekent dat u eerst het bedrag van uw eigen risico moet betalen over de zorg die u ontvangt. Uw zorgverzekeraar verrekent met u uw eigen risico.
  • Vrijwillig eigen risico: u kunt bij sommige zorgverzekeraars kiezen voor een hoger eigen risico dan het verplichte bedrag aan eigen risico. In ruil voor het risico dat u loopt, betaalt u minder premie. Welke kosten meetellen voor het vrijwillig eigen risico staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
  • Budgetpolis: u ontvangt een rekening van ZGT voor het deel van de kosten die niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Deze kosten dient u, naast het wettelijk eigen risico, zelf te betalen. Vraag aan uw zorgverzekeraar welk bedrag of percentage wordt vergoed om onverwachte kosten te voorkomen.
  • Eigen bijdrage: Als u gebruik maakt van AWBZ-zorg of zorg in het kader van de GGZ, dan betaalt u veelal een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.
  • Onverzekerde zorg: u kunt een rekening van ZGT ontvangen indien u zorg heeft ontvangen met betrekking tot onverzekerde zorg. Landelijk is vastgesteld dat onverzekerde zorg betrekking heeft op medisch niet-noodzakelijke zorg. Deze zorg valt buiten de basisverzekering. U moet deze zorg zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent, wordt de medisch niet-noodzakelijke zorg vanuit deze aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

Voorbeelden van onverzekerde zorg zijn:

  • Anticonceptiebehandeling (o.a. sterilisatie).
  • Correcties van afwijkende oorstand (flaporen).
  • Bovenooglidcorrecties.
  • Ontbreken geldige verwijsbrief.

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u volgens de Zorgverzekeringswet alleen op verwijzing van een arts een behandeling ondergaan. Indien u zonder geldige verwijsbrief een behandeling heeft ondergaan, kan het gebeuren, dat de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. In dat geval krijgt u mogelijk de rekening thuisgestuurd en moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom belangrijk dat u vóór aanvang van de behandeling over een geldige verwijsbrief beschikt.

Geen verzekeringsbewijs of onverzekerd?

Als u in Nederland woont en niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen.