Veelgestelde vragen

Hier vindt u het meest actuele nieuws over uw zorgverzekering. Zie hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen. 

Heeft u andere vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  het financieel informatiepunt van ZGT via telefoonnummer: 088 708 5888 of mail naar facturen@zgt.nl.

Meest gestelde vragen

 • >

  Kan ik mijn eigen medisch specialist/ziekenhuis kiezen?

  In principe kunt u zelf kiezen voor een ziekenhuis of medisch specialist. Het is wel van belang dat uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis van uw keuze om voor een (volledige) vergoeding in aanmerking te komen.

  Let op! Ook het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten is van belang. Met een restitutiepolis kunt u naar alle zorgverleners (vrije zorgkeuze). Sluit u een naturapolis af? Dan kunt u terecht bij ongeveer 90% van de zorgaanbieders en ziekenhuizen. Met een budgetpolis kunt u maar kiezen uit een beperkt aantal. Uw zorgverzekeraar kan u informeren of uw behandeling (volledig) voor vergoeding in aanmerking komt en u doorverwijzen naar een ander ziekenhuis waar de zorg wel (volledig) vergoed wordt.

  Als u voor een specifieke medisch specialist kiest, kan het bovendien betekenen dat u een langere wachttijd heeft voor u aan de beurt bent dan wanneer u kiest voor een andere medisch specialist.

 • >

  Bij welke zorgverzekeraars ben ik verzekerd van zorg bij ZGT?

  Jaarlijks maakt ZGT afspraken met zorgverzekeraars over de zorg voor het aankomende jaar. In onderstaand overzicht is te zien met welke zorgverzekeraars ZGT inmiddels een overeenkomst heeft afgesloten voor 2020. Ook op de website van de zorgverzekeraar of inkoopconcern kunt u zien met welke zorgaanbieders uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

  Zorgverzekeraars en overeenkomsten 2020 (laatste update: 24 december 2019)

  Zorgverzekeraar

  Overeenkomst 2020

  a.s.r.

  Ja

  CZ

  Ja

  DSW

  Ja

  Eno

  Ja

  iptiQ

  Ja

  Menzis

  Ja

  ONVZ

  Ja

  VGZ

  Ja

  Zilveren Kruis

  Ja

  Zorg en Zekerheid

  Ja 

  Budgetpolis/selectief polis

  De zorgverzekeraars hebben bij een budget- of selectie polis vaak maar met een klein aantal ziekenhuis een contract gesloten. Gaat u naar een niet gecontracteerd ziekenhuis, dan vergoedt uw zorgverzekering niet de volledige zorgkosten, maar slechts een bepaald percentage van de kosten afhankelijk van uw polis. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw behandeling in ZGT wordt vergoed, ook op de site van uw zorgverzekeraar is te zien of ZGT is gecontracteerd voor de budgetpolis bij uw zorgverzekeraar.

  ZGT heeft geen afspraken voor de budget- of selectie polissen van Zilverenkruis en VGZ. Wanneer u een budget- of selectief polis heeft bij Zilverenkruis of VGZ betekend dit dat u geen (volledige) vergoeding zult ontvangen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk percentage van de kosten zullen worden vergoed.

  Bij Zilverenkruis gaat het om de volgende polissen:

  • Zilverenkruis Basis Budget Polis
  • Ziezo Selectief Polis
  • Principe Polis Budget
  • Zorg Plan Selectief Polis (volmacht) One underwriting Health B.V.
  • VGZ
  • Gewoon ZEKUR Zorg

  Verschillende labels per zorgverzekeringsconcern

  Zorgverzekeringconcerns werken met verschillende verzekeraars en labels. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Wie een zorgverzekering afsluit bij Hema, doet dit in feite bij Menzis.
  • Wie een zorgverzekering afsluit bij Univé , Bewuzt of Zekur, doet dit in feit bij VGZ
  • Wie een zorgverzekering afsluit bij De Friesland, FBTO en Pro Life, doet dit in feite bij Zilveren Kruis Achmea
  • Voor meer voorbeelden zie onderstaande overzicht

   

  Zorgverzekeringen

  Informeer vóór de behandeling altijd bij uw zorgverzekeraar

  • Het is mogelijk dat de kosten van uw behandelingen niet (volledig) worden vergoed.
  • Op de website van uw zorgverzekeraar staat informatie met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten en of dit ook geldt voor de budgetpolis.
  • Raadpleeg daarnaast uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling (volledig) worden vergoed.
  • Wanneer u nog vragen heeft, of u twijfelt of uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling in ZGT (volledig) vergoedt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  Contracten 2019

  Ook in 2019 had ZGT met bovengenoemde zorgverzekeraars een contract afgesloten.

   

   

  Verzekeraar

  Merk

  Menzis

  Menzis

  Menzis HEMA Basisverzekering

  Anderzorg N.V.

  PMA

  ASR

  De Amersfoortse Verzekeringen

  Ditzo Zorgverzekering

  Aevitae (Volmacht)

  IAK (Volmacht)

  CZ

  CZ

  IZZ

  Ohra

  Nationale Nederlanden

  Just

  DSW

  DSW

  Stad Holland

  in Twente

  IptiQ / Caresq

  Besured

  National Academic

  Promovendum

  Aevitae (Volmacht)

  VGZ

  Univé

  VGZ

  Bewuzt

  IZZ

  IZA

  UMC

  IAK Verzekeringen B.V. (Volmacht)

  Turien & Co Assuradeuren (Volmacht)

  Aevitae (Volmacht)

  VPZ Assuradeuren (Volmacht)

  United consumer

  ZEKUR

  ONVZ (VRZ)

  ONVZ

  VvAA

  PNOzorg

  Eno Zorgverzekering (VRZ)

  Salland verzekeringen

  HollandZorg

  Salland ZorgDirect

  Zorg en Zekerheid (VRZ)

  Zorg en Zekerheid

  Zilveren Kruis - Achmea

  Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis ZieZo Basis

  Pro Life

  De Friesland Zorgverzekeringen

  Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

  OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  FBTO Zorgverzekeringen N.V.

  Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  YouCare

  IAK/AON (Volmacht)

  Turien & Co Assuradeuren B.V. (Volmacht)

 • >

  Welke zorgverzekeringsconcerns en merken zijn er?

  Er zijn in Nederland tien zorgverzekeringsconcerns. Dit zijn, in volgorde van aantallen verzekerden:

  • Zilveren Kruis Achmea
  • VGZ
  • CZ
  • Menzis
  • DSW
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid
  • ASR
  • ENO
  • iptiQ

  Zorgverzekeringconcerns werken met verschillende verzekeraars en labels. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Wie een zorgverzekering afsluit bij Hema, doet dit in feite bij Menzis.
  • Wie een zorgverzekering afsluit bij Univé , Bewuzt of Zekur, doet dit in feit bij VGZ.
  • Wie een zorgverzekering afsluit bij De Friesland, FBTO en Pro Life, doet dit in feite bij Zilveren Kruis Achmea.
  • Voor meer voorbeelden zie onderstaande overzicht.

  Zorgverzekeringen

 • >

  Welke data zijn voor mij van belang bij de keuze voor mijn zorgverzekering?

  • Overstappen kan tot 31 januari 2020. Indien u geen actie onderneemt wordt uw huidige zorgverzekering bij uw huidige zorgverzekeraar met een jaar verlengd.

  • 31 december 2019 is de uiterlijke datum waarop u uw huidige zorgverzekering moet hebben beëindigd.

  • 31 januari 2020 is de uiterlijke datum voor het afsluiten van uw zorgverzekering voor 2020.

 • >

  Waar vind ik meer informatie over tarieven en zorgverzekeringen?

  Hieronder vindt u handige links over tarieven en zorgverzekeringen:

 • >

  Wat kost mijn behandeling?

  Wanneer u voor een onderzoek of behandeling gebruik maakt van de diensten van ZGT, bent u aansprakelijk voor betaling van de kosten. Dat betekent, dat u ervoor moet zorgen, dat de rekening (factuur) betaald wordt. Dat kan in veel gevallen via uw verplichte zorgverzekering. Het kan ook zijn, dat uw verzekering de kosten maar gedeeltelijk vergoedt of zelfs helemaal niet vergoedt. Dan moet u deze kosten voor een deel of helemaal zelf betalen. 

  De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van de behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis (of belconsult) nodig en soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Informatiepunt F&I (088-7085888).
  De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en ZGT

  Passantentarief

  Het passantentarief wordt u in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt via de  aanvullende verzekering. Wanneer u wordt doorverwezen naar ZGT raden wij u aan na te gaan of deze een contract heeft met ZGT. Heeft u een zorgverzekeraar en ontvangt u een rekening van ZGT, dan dient u in principe de rekening zelf aan ZGT te betalen en kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden. Als u vragen heeft over de (juistheid van de) rekening kunt u contact opnemen met het informatiepunt van ZGT.

  Hier vindt u meer informatie over passantentarieven.

 • >

  Valt mijn bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis binnen de basisverzekering?

  Als u de spoedeisende hulp van ZGT voor een levensbedreigende situatie bezoekt worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis. Houdt u er echter wel rekening mee dat het eigen risico in rekening wordt gebracht.

  Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis, hierover dient u wel het eigen risico te betalen. Gaat u toch voor een niet levensbedreigende situatie naar de spoedeisende hulp, dan kan het zijn dat u de volledige behandeling zelf moet betalen.

 • >

  Wat is een DBC (diagnose behandel combinatie)?

  Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose-Behandel Combinatie’. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk hun eigen prijs. De prijs van een DBC is gebaseerd op een gemiddeld.

  Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Niet iedere verpleegdag, consult, bloedprikken, of het maken van een foto worden apart in rekening gebracht, het gaat om een gemiddelde van alle patiënten met een zelfde DBC. Sommige patiënten liggen bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld drie dagen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis. Soms wordt er slechts één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten is het nodig meer foto's te maken. Gezien een DBC-zorgproduct een gemiddelde is, is de prijs voor het traject/behandeling hetzelfde ongeacht wat er bij u exact heeft plaatsgevonden. Dit geeft de medisch specialist de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te maken. Voor meer informatie hierover zie onderstaande video.

  Meer informatie over DBC vindt u op deze pagina.

 • >

  Waarom duurt het soms lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

  Een diagnose behandeling combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) gaat in op de dag dat er een eerste verrichting is uitgevoerd. Dit kan het eerste gesprek met een medisch specialist zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gebeurd. Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de kosten met het eigen risico. Hierdoor kan het gebeuren dat u in 2020 een operatie hebt ondergaan, maar dat de kosten met uw eigen risico van 2019 worden verrekend. Het behandeltraject is dan al in 2019 begonnen met bijvoorbeeld een consult voor de klacht of aandoening.

  Na openen blijft een DBC maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie, als dit een eerste traject betreft. Als de behandeling langer dan 90 dagen duurt, wordt de DBC gesloten. Direct daarna, de volgende dag, wordt een nieuwe DBC geopend voor het vervolgtraject. Deze duurt 120 dagen. Pas als de DBC is gesloten, verstuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar, daarom duurt het enkele maanden voordat de zorgverzekeraar of u deze rekening ontvangt.

 • >

  Wanneer is een verwijzing nodig voor een bezoek aan het ziekenhuis?

  Als een patiënt bij de huisarts komt met een klacht die nog niet behandeld is in het ziekenhuis en behandeling in het ziekenhuis is noodzakelijk, dan is altijd een verwijzing nodig.

  U heeft een verwijsbrief van een door de zorgverzekeraar erkende verwijzer nodig voor uw eerste afspraak bij het ziekenhuis. Heeft u geen verwijsbrief of gaat u direct naar een afdeling van het ziekenhuis, dan worden de kosten van deze behandelingen bij u in rekening gebracht.