In ZGT zijn drie stiltecentra. In Almelo is er een stiltecentrum en een gebedsruimte. In Hengelo is er een stiltecentrum. Patiënten, familieleden en medewerkers van ZGT kunnen gebruik maken van de gebedsruimte en stilteruimten. U kunt daar op elk moment van de dag in alle rust even tot uzelf komen. Er ligt een boek waarin u uw gedachten en gebeden mag schrijven. Ook zijn er boeken en tijdschriften om even in te kijken en te lezen. In de gebedsruimte in Almelo en in het stiltecentrum in Hengelo kunt u een kaarsje aansteken. Voor moslims is er gelegenheid om te bidden.
De vakgroep geestelijke verzorging heeft een stichting in het leven geroepen die de huidige stilte- en gebedsruimtes wil moderniseren en vervangen voor gastvrije ruimtes waar iedereen zich welkom mag voelen.
Meer informatie vind u bij de geestelijk verzorgers. Een financiële bijdrage hieraan is van harte welkom.

Foto’s en route

Stiltecentrum en gebedsruimte Almelo 

Het stiltecentrum op de begane grond, route 0.1.   

 

De gebedsruimte op het liftenplein van de 2e verdieping, route 2.1.

Gebedscentrum en gastvrije ruimte Hengelo

  

De gebedsruimte (met wasplaats moslims) op de begane grond, route 0.12.

 

Gastvrije ruimte voor koffie en een praatje, tussen route 0.18 en 0.19.

Fondsenwerving stiltecentra

Voor veel mensen is een stilte- of gebedsruimte in het ziekenhuis  een belangrijke plek. Je kunt er terecht voor een goed gesprek, een gebed, maar ook om even je verhaal te delen. Op beide locaties wordt de bestaande gebedsruimte gerenoveerd.
“Deze ruimtes willen we sfeervol en gastvrij inrichten”, vertelt Akke Fokje Stienstra, geestelijk verzorger in ZGT. “We denken bijvoorbeeld aan comfortabele stoelen, een grote leestafel, sfeervolle verlichting, een piano en enkele kunstwerken met een spirituele verwijzing. Daar is geld voor nodig. En daarom starten we nog voor de zomer met een fondsenwervingsactie voor de stilteruimte in Almelo. We benaderen bedrijven voor een bijdrage, maar ook particulieren mogen graag een steentje bijdragen. Ons streefbedrag is € 100.000. Om nog meer service te bieden gaan ook vrijwilligers patiënten en bezoekers ontvangen. Zij kunnen bij behoefte aan meer verdieping of begeleiding doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.” Rond de zomer gaat hiervoor een speciale actiewebsite online. De herinrichting van de stilteruimte in Hengelo wordt gerealiseerd met geld dat door de Stichting vrienden SMT beschikbaar is gesteld.

Wilt u een bijdrage leveren?

Die kunt u overmaken naar rekeningnummer NL51ABNA0637983580 (ABN/AMRO) t.n.v. Ziekenhuisgroep Twente o.v.v. ‘donatie stiltecentrum’. 

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

Ziekenhuislocatie Almelo Geestelijke verzorging

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

  • Polikliniek Gebedsruimte 2.1, stiltecentrum 0.1 Bekijk route

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Geestelijke verzorging

  • Polikliniek Gebedsruimte route 0.12, gastvrije ruimte tussen route 0.18 en 0.19 Bekijk route

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo