Verpleegkundigen lopen in de gang

Gynaecologische tumoren

ZGT werkt op het gebied van gynaecologische tumoren nauw samen met andere ziekenhuizen. De meeste gynaecologische tumoren worden behandeld door een combinatie van chirurgie met chemotherapie of bestralingsbehandeling (radiotherapie) of soms beide. De behandeling vereist specifieke kennis en omdat deze kankersoorten relatief weinig voorkomen dienen sommige onderdelen van de behandeling geconcentreerd te worden in een beperkt aantal ziekenhuizen. De Twentse ziekenhuizen MST en ZGT werken hierbij samen binnen een Noord-Nederlandse organisatie met UMC Groningen als centrumziekenhuis.

Aandoeningen

Na borstkanker zijn gynaecologische tumoren de meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen bij vrouwen. Gynaecologische kanker is relatief zeldzaam. De meest voorkomende gynaecologische kankervormen zijn:

  • Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometrium carcinoom)
  • Eierstokkanker (ovarium carcinoom)
  • Baarmoederhalskanker (cervix carcinoom)
  • Schaamlipkanker (vulva carcinoom)

Door het beperkt voorkomen van gynaecologische kanker wordt de behandeling van deze vormen van kanker steeds meer gecentraliseerd in een beperkt aantal gespecialiseerde ziekenhuizen.

Kanker van het baarmoederslijmvlies

Baarmoederkanker of baarmoederlichaamkanker is kanker van het slijmvlies (endometrium) van de baarmoederholte. Het is de meest voorkomende vorm van kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1400 vrouwen kanker van het baarmoederlichaam vastgesteld. Deze kankervorm toont de laatste jaren een stijgende tendens. Vergrijzing van de bevolking en toename van overgewicht spelen daarbij een rol. Deze vorm van kanker komt vooral voor bij vrouwen na de overgang (menopauze). De meeste vrouwen die baarmoederslijmvlieskanker krijgen zijn 55 jaar of ouder. Lees meer over baarmoederkanker risicofactoren, erfelijkheid en de symptomen in onze patiëntenfolder (PDF).

Doordat baarmoederkanker meestal gepaard gaat met abnormaal bloedverlies wordt de aandoening veelal in een vroeg stadium ontdekt en is dan doorgaans ook goed te behandelen. De behandeling bestaat meestal uit een operatie waarbij baarmoeder en eierstokken worden verwijderd. Deze operatie wordt tegenwoordig vaak en bij voorkeur laparoscopisch (via kijkbuis operatie) uitgevoerd. Deze operatieve behandeling kan in de Twentse ziekenhuizen worden gedaan. Soms wordt daarna een aanvullende behandeling met bestraling geadviseerd om het risico op terugkeer van de kanker te beperken. Ook hiervoor kan men in de Twentse ziekenhuizen terecht. Hier vindt u meer informatie over radiotherapie in MST.

Eierstokkanker

Eierstokkanker is kanker van de bekledende cellen van eierstok of eileider. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1100 vrouwen eierstokkanker vastgesteld. Deze vorm van kanker komt vooral voor bij vrouwen rond of na de overgang (menopauze). Bij erfelijke vormen kan de ziekte zich echter ook op jongere leeftijd openbaren. Zelfs op kinderleeftijd of jong volwassen leeftijd kunnen bijzondere vormen van eierstokkanker (zgn. kiemceltumoren) voorkomen, maar dat is zeldzaam. Lees meer over eierstokkanker risicofactoren, erfelijkheid en de symptomen in onze patiëntenfolder (PDF)Voor de meest voorkomende vormen van eierstokkanker bestaat de behandeling uit een combinatie van een buikoperatie en chemotherapie. De volgorde waarin deze behandelingen worden gegeven kan per situatie verschillen en is van meerdere factoren afhankelijk. De operatieve behandeling en de behandeling met chemotherapie kan in de Twentse ziekenhuizen worden gedaan. Helaas wordt bij eierstokkanker, ook na een succesvolle behandeling, met regelmaat terugkeer van de ziekte vastgesteld.

Baarmoederhalskanker

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 750 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Meestal gaat het om vrouwen van 30 jaar en ouder, met een piek tussen 40 en 45 jaar. Het aantal vrouwen dat baarmoederhalskanker krijgt is na een daling tot 2000 de laatste jaren weer iets gestegen. Naar verwachting zal het voorkomen en de sterfte aan baarmoederhalskanker verder afnemen door het Nederlandse sceerningsprogramma met uitstrijkjes en door vaccinatie van 13 jarige meisjes tegen HPV( Humaan Papilloma Virus), de veroorzaker van baarmoederhalskanker.
Lees meer over baarmoederhalskanker risicofactoren, erfelijkheid en de symptomen (link).De behandeling van baarmoederhalskanker is van meerder factoren afhankelijk en de optimale behandeling kan per patiënt verschillen. Operatieve behandeling maar ook radiotherapie (bestraling), meestal gecombineerd met chemotherapie, worden bij baarmoederhalskanker regelmatig toegepast. Indien baarmoederhalskanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld is dit doorgaans goed behandelbaar met vaak een gunstige prognose. De operatieve behandeling wordt in Noord Nederland geconcentreerd in het UMCG te Groningen, hier vindt u meer informatie over de behandeling in het UMCG. Een bestralingsbehandeling, meestal gecombineerd met chemotherapie kan in Twente worden uitgevoerd. Hier vindt u meer informatie over radiotherapie in MST.

Schaamlipkanker

Vulvacarcinoom of schaamlipkanker wordt in Nederland bij ongeveer 250 vrouwen per jaar vastgesteld. Het is daarmee een zeldzame vorm van kanker. De aandoening toont de laatste jaren een stijgende tendens, deels door vergrijzing van de bevolking. Deze kankervorm komt vooral voor na de overgang ( menopauze), maar kan soms ook op jongere leeftijd optreden. Meer dan de helft van deze vrouwen is ouder dan 70 jaar. Lees meer over vulvakanker risicofactoren, erfelijkheid en de symptomen (link).

De operatieve behandeling van vulvacarcinoom in Noord-Nederland wordt geheel geconcentreerd in UMCG te Groningen. Hier vindt u meer informatie over de behandeling in het UMCG. Voor eventuele radiotherapie (en chemotherapie) kan de behandeling in Twente plaatsvinden.