Verpleegkundigen lopen in de gang

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek & Onderwijs

De genezingskansen van maagkanker zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Nieuwe technieken en de samenwerking met omliggende ziekenhuizen maken dat het slokdarm-maagcentrum van ZGT zijn bestaande expertise kan blijven uitbreiden. Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn hierin van groot belang. Om deze redenen vervult ZGT een actieve rol in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Meewerken aan onderzoek

Als patiënt kunt u gevraagd worden aan een onderzoek mee te werken. U krijgt dan aanvullend schriftelijke informatie over het doel van het onderzoek en consequenties voor de patiënt bij deelname aan het onderzoek. Elk onderzoek is van tevoren goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en wordt uitvoerig besproken voordat om medewerking wordt gevraagd.

Natuurlijk mag u zelf beslissen of u wel of niet mee wilt doen aan een onderzoek. U hoeft geen reden op te geven en voor uw behandeling heeft dat geen enkel gevolg. Medewerkers die het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren  informeren u graag en kunnen ook vragen over het onderzoek beantwoorden.

Hieronder leest u meer informatie over verschillende wetenschappelijke onderzoeken.