Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandeling

ZGT behandelt verschillende stadia van maagkanker. Hoe de behandeling er in uw situatie uit ziet, hangt af van de plaats van de tumor en het stadium van de ziekte.

Behandeling gericht op genezing

De meest voorkomende behandeling gericht op genezing bestaat uit een combinatie van chemotherapie en een operatie. Tot op heden biedt deze gecombineerde behandeling de beste kans op genezing.

De chirurgische behandeling vindt plaats in ZGT met behulp van een kijkoperatietechniek. Tijdens de kijkoperatie wordt de maag, of een gedeelte hiervan verwijderd. Chemotherapie wordt vóór en ná de operatie gegeven.

Deze gecombineerde behandeling is niet bij iedereen mogelijk. Het hangt af van het stadium van de tumor, uw leeftijd en algemene conditie. Als in uw geval een behandeling met chemotherapiemogelijk is, dan informeert de medisch specialist u hierover.

Behandeling gericht op het verminderen van klachten

Soms is genezing niet mogelijk. Dan is de behandeling gericht op het remmen van de ziekte en het verlichten van klachten (palliatieve behandeling). Een palliatieve behandeling kan bestaan uit:

  • Operatie;
  • Het plaatsen van een buisje bij de tumor (stent);
  • Chemotherapie;
  • Bestraling;
  • Doelgerichte therapie.

Samen met u wordt gekeken naar wat in uw situatie het beste is. Wij bieden natuurlijk ondersteunende zorg als dat nodig is.

Kwaliteitscijfer: Operatie bij maagkanker

Als u geopereerd moet worden worden, dan is het belangrijk dat er na de operatie geen kankerweefsel achterblijft. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Dus, als er geen kankercellen meer zijn. Het ziekenhuis houdt deze cijfers bij.

Net als bij alle andere operaties, bestaat ook bij een maagkankeroperatie de mogelijkheid dat er een complicatie optreedt, bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie. Een complicatie is niet altijd te voorkomen, maar de mate waarin complicaties voorkomen, zegt iets over de kwaliteit van zorg.  Op de website Ziekenhuischeck vindt u de kwaliteitscijfers van ZGT.