Verpleegkundigen lopen in de gang

Diagnose maagkanker

Een goede en snelle diagnose is nodig om u goed te kunnen behandelen. De diagnose wordt vastgesteld door uw medisch specialist. Als u te horen krijgt dat u maagkanker heeft, roept dit vaak veel emoties en vragen op. Voor uzelf en uw naaste(n) is het een spannende periode. Medewerkers van het multidisciplinair maagteam staan voor u klaar en helpen u waar mogelijk. Samen met u wordt gekeken waar u behoefte aan heeft. Hieronder vindt u informatie over het vaststellen van een diagnose.

Stadium van de kanker vaststellen

Wanneer er een sterke verdenking is op de aanwezigheid van maagkanker, is het belangrijk om te onderzoeken hoe ver de ziekte is uitgebreid en of er sprake is van uitzaaiingen. Dit wordt het vaststellen van het stadium genoemd. De behandeling is voor een groot deel afhankelijk van het stadium van maagkanker. Om het stadium te bepalen zijn verschillende onderzoeken nodig. De oncologieverpleegkundige plant deze onderzoeken voor u, zodat u zo snel als mogelijk duidelijkheid heeft.

Onderzoeken die gedaan kunnen worden zijn:

Verbeteren van uw gezondheid

Voor het ondergaan van de meeste behandelingen moet uw algehele lichamelijke conditie op voldoende niveau zijn. Als het nodig is wordt er andere expertise ingeschakeld, zoals:

  • Di√ętiste: Zij brengt uw voedingstoestand in kaart, geeft eventueel aanvullende adviezen en beoordeelt of het innemen van bijvoeding verstandig is.
  • Fysiotherapie: De fysiotherapeut brengt uw lichamelijke conditie en de activiteiten in uw dagelijks leven in kaart en kan tips en adviezen geven om deze te optimaliseren.

Ondersteunende zorg

De oncologieverpleegkundige probeert tijdens gesprekken met u en uw naaste(n) een indruk te krijgen van uw behoeften ten aanzien van uw geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Als dat gewenst is kan zij contact leggen met een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en/of klinisch psycholoog. Dit alles om er voor te zorgen dat u voorafgaand en tijdens uw behandeling zo goed mogelijk wordt ondersteund.