Een goede en snelle diagnose is nodig om u goed te kunnen behandelen. De diagnose wordt vastgesteld door uw medisch specialist.  Indien u te horen krijgt dat u maagkanker heeft roept dit bij u veel emoties en vragen op. Voor uzelf en uw naaste(n) is het een spannende periode. Medewerkers van het multidisciplinair maagteam staan voor u klaar en helpen u waar mogelijk. Samen met u wordt gekeken waar u behoefte aan hebt. Hieronder vindt u informatie op hoofdlijnen over het stellen van een diagnose.

Stadium van de kanker vaststellen

Wanneer er een sterke verdenking is op de aanwezigheid van maagkanker, is het belangrijk om te onderzoeken hoe ver de ziekte is uitgebreid en of er sprake is van uitzaaiingen. Dit wordt het vaststellen van het stadium genoemd. De behandeling is voor een groot deel afhankelijk van het stadium van maagkanker. Om het stadium te bepalen zijn verschillende onderzoeken nodig.
De oncologieverpleegkundige plant deze onderzoeken voor u, zodat u zo snel als mogelijk duidelijkheid heeft.

Onderzoeken die verricht kunnen worden zijn:

Optimaliseren van uw gezondheid

Voor het ondergaan van de meeste behandelingen dient uw algehele lichamelijke conditie op voldoende niveau te zijn. Indien nodig worden de volgende disciplines hiervoor ingeschakeld:

  • Diëtiste
    Zij brengt uw voedingstoestand in kaart, geeft eventueel aanvullende adviezen en beoordeelt of het innemen van bijvoeding verstandig is;
  • Fysiotherapie 
    De fysiotherapeut brengt uw lichamelijke conditie en de activiteiten in uw dagelijks leven in kaart en kan tips en adviezen geven om deze te optimaliseren.

Psycho-sociale ondersteuning

De oncologieverpleegkundige probeert tijdens gesprekken met u en uw naaste(n) een indruk te krijgen van uw behoeften ten aanzien van uw geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Indien gewenst kan zij contact leggen met een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en/of klinisch psycholoog. Dit alles om er voor te zorgen dat u voorafgaand en tijdens uw behandeling zo goed mogelijk wordt ondersteund.