Verpleegkundigen lopen in de gang

Opname op de verpleegafdeling

U wordt opgenomen vanwege een lichamelijk probleem, dat wordt onderzocht en behandeld. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een longontsteking met daarbij acute verwardheid (delier). Daarnaast is er aandacht voor de functionele, psychische en sociale aspecten. Op de afdeling werkt een zaalarts; een arts-assistent die onder supervisie van de geriater werkt. De zaalarts bezoekt u dagelijks en bespreekt de uitslagen met u en met uw familie in een familiegesprek. Ook werken er coassistenten op de afdeling. Het kan gebeuren dat u op een andere afdeling wordt opgenomen, waarbij de geriater wel uw hoofdbehandelaar is.

Op de afdeling geriatrie zijn fysiotherapie en activiteitentherapie belangrijke, vaste onderdelen. Zij helpen een beter beeld te krijgen van uw functioneren. Fysiotherapie ondersteunt u bij het bewegen en mobiliseren. Op onze verpleegafdeling geriatrie is een fietslabyrint. Hier kunt u fietsen op een hometrainer in een door uzelf gekozen virtuele omgeving. Daarnaast is op 4 Zuid, de naastgelegen afdeling, een eigen oefenzaal.

Activiteitentherapie helpt u tijdens uw opname om lichamelijk en mentaal actief te blijven. Dit gebeurt onder andere met geheugentraining, beweging, gesprekken en het ontwikkelen van een dagritme.

Had u voor uw opname al last van gewichtsverlies of moeite met eten? Dan kan er ook een afspraak worden gemaakt met een diëtist.

Verder wordt er gekeken of u andere therapieën nodig heeft. Denk hierbij aan ergotherapie, logopedie of begeleiding vanuit geestelijke verzorging.

Wekelijks overleggen de deskundigen vanuit bovengenoemde disciplines met elkaar, waarbij wordt besproken hoe het met u gaat en welke behandeling het beste bij u past. Het streven is dat u weer terug gaat naar uw eigen woonomgeving, eventueel met extra zorg.

Wat neemt u mee naar de afdeling

  • medicijnen in de originele doosjes (ook van de drogist)
  • medicijnlijst van de apotheek (eventueel de trombosedienstlijst)
  • dieetlijst, indien van toepassing
  • bril/gehoorapparaat
  • toiletartikelen
  • kleding, zowel nachtkleding als kleding voor overdag
  • stevige goed zittende schoenen
  • eventuele hulpmiddelen, zoals rollator of stok e.d. voorzien van een sticker met uw naam

Bezoektijden afdeling geriatrie

De bezoektijden op de afdeling geriatrie zijn als volgt:

  • Gehele week van 16.00 - 19.30 
  • Zaterdag en zondag een extra moment tussen 11.00 - 12.00

Om drukte op de patiëntenkamers te voorkomen, zijn maximaal twee bezoekers tegelijk toegestaan. In overleg met de verpleegkundige kunt u met uw bezoek ook samen naar het restaurant of het middenplein. 

Ziekenhuislocatie Almelo Verpleegafdeling 4OOST

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo