Opname op de verpleegafdeling

De afdeling klinische geriatrie bevindt zich op het Centrum voor Ouderen. Het kan voorkomen dat u op een andere afdeling wordt opgenomen, waarbij de geriater wel uw hoofdbehandelaar is.

U wordt opgenomen vanwege een lichamelijk probleem, dat wordt onderzocht en behandeld. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een longontsteking met daarbij acute verwardheid (delier). Daarnaast is er aandacht voor de functionele, psychische en sociale aspecten. Op de afdeling werkt een zaalarts; een arts-assistent die onder supervisie van de geriater werkt. De zaalarts bezoekt u dagelijks en bespreekt de uitslagen met u en met uw familie in een familiegesprek. Ook werken er coassistenten op de afdeling.

Een belangrijk vast onderdeel van de behandeling op de afdeling geriatrie is de betrokkenheid van de fysiotherapie en de activiteitentherapie om u te mobiliseren,  zowel lichamelijk als geestelijk. Zo nodig krijgt u ook ergotherapie, logopedie en/of geestelijke verzorging.

De fysiotherapie heeft een eigen oefenzaal op het Ouderenplein. Op de afdeling geriatrie is een fietslabyrinth geïnstalleerd. Hier kunt u  fietsen op een hometrainer door een zelf gekozen virtuele omgeving, onder leiding van een fysiotherapeut. Vaak stimuleert dit om het fietsen langer vol te houden. De activiteitentherapie organiseert verschillende activiteiten, zoals beweging en geheugentraining. Wanneer u nog te ziek bent, kunnen zij ook individuele therapie geven aan het bed. De diëtiste wordt ingeschakeld wanneer u voor de opname al last had van gewichtsverlies of wanneer tijdens de opname blijkt dat het eten moeizaam gaat.

Wekelijks overleggen de deskundigen vanuit bovengenoemde disciplines met elkaar, waarbij wordt besproken hoe het met u gaat en welke behandeling het beste bij u past. Het streven is dat u weer terug gaat naar uw eigen woonomgeving, eventueel met extra zorg.

Wat neemt u mee naar de afdeling

  • medicijnen in de originele doosjes (ook van de drogist)
  • medicijnlijst van de apotheek (eventueel de trombosedienstlijst)
  • dieetlijst, indien van toepassing
  • bril/gehoorapparaat
  • toiletartikelen
  • kleding, zowel nachtkleding als kleding voor overdag
  • stevige goed zittende schoenen
  • eventuele hulpmiddelen, zoals rollator of stok e.d. voorzien van een sticker met uw naam

Bezoektijden afdeling geriatrie

De bezoektijden op de afdeling geriatrie zijn als volgt:

  • werkdagen van 16.30 - 19.30 uur
  • weekenden en feestdagen van 10.30 - 12.30 uur en 15.00 - 19.30 uur

Om drukte op de patiëntenkamers te voorkomen, zijn maximaal twee bezoekers tegelijk toegestaan. In overleg met de verpleegkundige kunt u met uw bezoek ook samen naar het restaurant of het middenplein.