Verpleegkundigen lopen in de gang

U kunt verwezen worden naar de valpolikliniek (tweewekelijks in ZGT, locatie Almelo), wanneer er sprake is van onbegrepen valproblematiek of ‘bijna vallen’.  Vaak spelen meerdere factoren hierbij een rol. Er wordt gekeken of er factoren zijn die kunnen worden geoptimaliseerd.

Op deze polikliniek wordt samengewerkt met een geriatrisch  fysiotherapeut