Verpleegkundigen lopen in de gang

Medebehandeling door geriater of geriatrisch verpleegkundige aan patiënten in het ziekenhuis op andere afdelingen

Het consultteam geriatrie bestaat uit een geriater en een verpleegkundige geriatrie. Zij bezoeken op aanvraag van andere medisch specialisten patiënten in het ziekenhuis in verband met problemen zoals acute verwardheid.

Ook worden patiënten van 70 jaar en ouder met een fractuur bezocht door een geriater, evenals patiënten, die voor een operatie al zijn gezien door de geriater in verband met hun kwetsbaarheid (bijvoorbeeld patiënten met kanker en gewrichtsvervangende operaties). De geriater adviseert de hoofdbehandelaar om de kwetsbare patiënt zo goed mogelijk te begeleiden in het traject rondom de operatie.

Na opname kunt u worden uitgenodigd voor de post-delier polikliniek, bij de verpleegkundige. Hier wordt stilgestaan bij het doorgemaakte delier, het herstel en het denkvermogen. Zo nodig wordt u verwezen naar de geheugenpolikliniek.