Verpleegkundigen lopen in de gang

Dementie is een verzamelnaam van symptomen die worden veroorzaakt door een aandoening van de hersenen. Door deze aandoening gaat het functioneren van de hersenen achteruit, wat er toe leidt, dat mensen dingen niet meer kunnen die ze voorheen wel konden of waardoor het gedrag verandert.

Hierbij kunt u denken aan vergeetachtigheid of overzichtsverlies, maar ook kunnen mensen vlakker, trager of juist sneller boos worden.

Er zijn diverse vormen van dementie, waarbij de ziekte van Alzheimer de meest bekende en meest voorkomende vorm is. Hierbij staat het geheugenverlies op de voorgrond. Op de geheugenpolikliniek wordt gekeken of de opgemerkte klachten zoals vergeetachtigheid, overzichtsverlies of veranderingen in gedrag kunnen passen bij een dementie. Verder wordt beoordeeld of er een mogelijkheid voor medicatie is.

Wanneer sprake is van dementie, wordt samen met de patiënt en naasten gekeken wat er nodig is om patiënten zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten functioneren. Vaak wordt een casemanager dementie ingeschakeld om begeleiding in de thuis situatie te kunnen geven.