Verpleegkundigen lopen in de gang

Groepsbehandeling

Bij groepsbehandeling kan het accent liggen op het verstrekken van informatie (psycho-educatie), aanleren van vaardigheden, leren hanteren van uw problemen en/of klachten (coping), omgang met geheugenproblemen en komen tot realistische verwachtingen en gedachten. De volgende groepsbehandelingen worden aangeboden op de afdeling:

PEP (Psycho-Educatieve Preventie) module

De PEP module is een groepsprogramma voor hartpatiënten. De inhoud van het programma bestaat uit stressmanagement, vermindering van angst- en stemmingsklachten en prikkelbaarheid, omgaan met veranderingen die zijn opgetreden in de relatie met anderen en het nastreven van gezonde leefgewoonten. De module bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur per keer. De module wordt aangeboden bij voldoende aanmeldingen.

Omgaan met chronische hoofdpijn

Voor mensen met chronische hoofdpijn is er een cognitief gedragstherapeutische groepsbehandeling die bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De behandeling bestaat uit ontspanningstraining, in kaart brengen van uitlokkers van hoofdpijn, anders leren omgaan met hoofdpijn en anders leren omgaan met dagelijkse stresssituaties.

Cognitieve Gedragstherapie

De CGT groep is bedoeld voor mensen met angst- en stemmingsklachten. In de behandeling worden negatieve gedachten opgespoord, uitgedaagd en vervangen door meer functionele en helpende gedachten. Daarnaast wordt de aandacht gericht op het ombuigen van problematische gedragspatronen. Dit alles heeft als doel om inzicht in de klachten te vergroten en mensen handvatten te bieden om zelfstandig hun klachten te kunnen verminderen. De behandeling bestaat uit vijftien wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur.

Interoceptieve Exposure

De interoceptieve exposure groep is bedoeld voor mensen met paniekklachten. Zij leren in de behandeling om lichamelijke sensaties op te wekken met als doel gewenning aan die sensaties en uitdoving van bijbehorende angstgevoelens.