Verpleegkundigen lopen in de gang

Groepsbehandeling

Bij groepsbehandeling kan het accent liggen op het verstrekken van informatie (psycho-educatie), aanleren van vaardigheden, leren hanteren van uw problemen en/of klachten (coping), omgang met geheugenproblemen en komen tot realistische verwachtingen en gedachten. De volgende groepsbehandelingen worden aangeboden op de afdeling:

PEP (Psycho-Educatieve Preventie) module

De PEP module is een groepsprogramma voor hartpatiënten. De inhoud van het programma bestaat uit stressmanagement, vermindering van angst- en stemmingsklachten en prikkelbaarheid, omgaan met veranderingen die zijn opgetreden in de relatie met anderen en het nastreven van gezonde leefgewoonten. De module bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur per keer. De module wordt aangeboden bij voldoende aanmeldingen.