Verpleegkundigen lopen in de gang

Diagnostiek - medische psychologie

Er bestaan verschillende psychologische onderzoeken om de oorzaak van een probleem te achterhalen. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

  • Gesprekken
  • Aanvullend testonderzoek
  • Spelobservatie

Spelobservatie is vooral gericht op onderzoek bij kinderen. Testonderzoek is heel breed. Het kan gaan om ontwikkelingsonderzoek (bij kinderen), het inventariseren van klachten, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Als de psycholoog de oorzaak van uw probleem heeft achterhaald, doet hij een voorstel voor een behandeling. In sommige gevallen zal de psycholoog u behandelen. Maar hij kan u ook doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek bespreekt u uw klachten met de psycholoog. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Als het nodig is kunt u een afspraak maken voor een vervolggesprek. Soms is nuttig dat de psycholoog ook met uw partner spreekt. Of met uw familie of andere mensen uit uw naaste omgeving. Zo krijgt hij een beter beeld van uw klachten. Natuurlijk gebeurt dit alleen met uw toestemming.

Het aanvullend testonderzoek

Na het gesprek met de psycholoog kan het voorkomen dat we aanvullend testonderzoek willen doen.

Welke testen u krijgt hangt af van uw klachten. U kunt bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek krijgen. Daarbij testen we uw concentratie, geheugen en intelligentie. Soms gebruiken we vragenlijsten om uw klachten in kaart te brengen of uw  persoonlijkheid te onderzoeken. Daarmee kan de psycholoog een goed beeld krijgen van de manier waarop uw klachten met uw persoonlijkheid verbonden zijn. Bij kinderen voeren we vaak een ontwikkelingsonderzoek uit. Daarmee krijgen we een beeld van de verstandelijke en emotionele ontwikkeling. De psycholoog bekijkt dan ook of er psychische oorzaken voor de klachten van uw kind te vinden zijn. Bijvoorbeeld problemen op school of problemen in het contact met leeftijdgenoten.

Let op: als u een leesbril of gehoorapparaat gebruikt, neem die dan mee naar de afdeling op de dag van de test.

De psychologisch medewerker voert het testonderzoek uit.  Onderzoek kan tussen een half uur en drie uur duren. Als het te lang duurt, kunt u een vervolgafspraak maken om het onderzoek af te maken. De psychologisch medewerker kan de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • Onderzoek naar het functioneren van uw hersenen

Dit noemen we neuropsychologisch onderzoek. Het is gericht op de mogelijke achteruitgang van de hersenen. Het onderzoek bestaat uit meerdere testen. U moet opdrachten uit uw hoofd of met pen en papier uitvoeren.

  • Onderzoek naar uw persoonlijkheid

Dit onderzoek is gericht op wat voor soort persoon u bent. En welke eigenschappen u heeft en hoe u omgaat met moeilijkheden. Daarvoor vult u vragenlijsten in.

  • Onderzoek naar uw verstandelijke capaciteiten

Dit onderzoek wordt het intelligentieonderzoek genoemd. Het wordt gebruikt om achter uw verstandelijke capaciteiten te komen. Uw huidige verstandelijke capaciteiten worden vergeleken met eerder functioneren. Daarbij kunt u denken aan uw vooropleiding of werkgeschiedenis. Bij kinderen worden de uitkomsten vergeleken met het functioneren op school.

  • Onderzoek naar de emotionele ontwikkeling bij kinderen

Dit onderzoek is gericht op problemen of klachten bij kinderen. Daarbij kunt u denken aan driftbuien, bedplassen en somberheid. De emotionele ontwikkeling wordt onderzocht met vragenlijsten. Als ouder vult u deze vragenlijst in. Eventueel kan dat samen met uw kind. Ook doen we spelobservatie. Uw kind gaat dan spelen met het speelgoed in de spelkamer. De psychologisch medewerker observeert het speelgedrag van uw kind.

Het nagesprek

Na afloop van het testonderzoek maakt u een afspraak voor de nabespreking van de resultaten. De psycholoog neemt de resultaten dan met u door. De resultaten van het testonderzoek worden gekoppeld aan uw klachten, uw dagelijks functioneren en uw levensgeschiedenis. De psycholoog geeft een behandeladvies en geeft uitleg bij de voorgestelde  behandeling. U kunt behandeld worden op de afdeling medische psychologie. Maar het kan ook voorkomen dat de psycholoog u verwijst naar een andere afdeling.

Het nagesprek voor onderzoek bij kinderen

Kinderen tot twaalf jaar zijn niet aanwezig bij het nagesprek. Als uw kind twaalf jaar of ouder is, dan overlegt u met de  psycholoog over de aanwezigheid van uw kind. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan mag uw kind het gesprek zelf voeren. Hij of zij mag dan ook beslissen dat u als ouder niet bij het nagesprek aanwezig mag zijn.

De geldigheidstermijn

De resultaten van psychologisch onderzoek zijn een jaar geldig.