Verpleegkundigen lopen in de gang

Individuele therapie

Bij individuele therapie werkt de psycholoog kortdurend aan uw veranderingsproces. De invalshoek die daarbij gekozen wordt hangt af van uw probleem en uw hulpvraag. Het streven kan bijvoorbeeld zijn dat u meer inzicht krijgt in de achtergrond van uw probleem. Of dat u verandering realiseert in uw gedrag of manier van denken die het probleem in stand houdt dan wel dat u vaardigheden leert waarmee u leert omgaan met uw klachten. We werken met bewezen effectieve behandelmethodieken. Het hangt van uw persoon, uw mogelijkheden en het soort klacht af welke methodiek het beste bij u past. Samen met u spreken we behandeldoelen af.

De volgende behandelmethoden bieden we als individuele behandeling aan:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Gedragstherapie
  • Interpersoonlijke therapie (IPT)
  • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
  • Acceptance Commitment Therapie (ACT)
  • Cliëntgerichte therapie
  • Kortdurende psychodynamische therapie
  • Hypnotherapie