Verpleegkundigen lopen in de gang

Beroepscode - medische psychologie

De  psycholoog moet zich houden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het tuchtrecht van de wet BIG. Daarin staan gedragsregels beschreven. Die moeten ervoor zorgen dat de gegevens van patiënten in veilige handen zijn. Hieronder informeren wij u over enkele aspecten van de beroepscode.

Beroepsgeheim

Alle psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij geen informatie over patiënten mogen doorgeven aan mensen die niets met uw behandeling te maken hebben. De geheimhoudingsplicht blijft altijd gelden, ook als uw behandeling is afgelopen. De  psycholoog mag de geheimhoudingsplicht alleen doorbreken als de rechter dat bepaalt. Of als het de enige en laatste mogelijkheid is om direct gevaar te voorkomen. Voor de patiënt zelf of voor anderen.

Rapportage

De psycholoog rapporteert met uw toestemming aan de medisch specialist van het ziekenhuis en aan uw huisarts. Rapportage aan anderen wordt met u overlegd. U heeft het recht de rapportage te blokkeren. De psycholoog informeert de medisch specialist en uw huisarts dan over uw beslissing. Vanaf dat moment mag de psycholoog geen inhoudelijke informatie meer over u verstrekken.

Inzagerecht

U hebt recht op inzage in de rapportage en uw dossier. U kunt hiervoor een afspraak maken met de psycholoog. Als u dat wilt, neemt de psycholoog de onderzoeksgegevens met u door.

Klachten

De afdeling medische psychologie probeert patiënten zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden bent, kunt u met uw klachten terecht bij uw psycholoog. Als hij u niet kan helpen, kunt u contact opnemen met de klachtenonderzoekscommissie van het ziekenhuis. Meer informatie over de klachtenonderzoekscommissie van het ziekenhuis vindt u op de pagina Een klacht indienen.

 

Daarnaast valt de psycholoog onder het Tuchtrecht van het Nederlands Instituut van Psychologen en het tuchtrecht van de wet BIG.