Verpleegkundigen lopen in de gang

Spreekuren reumatologie en klinische immunologie

Onze medewerkers houden spreekuur in Almelo en op onze buitenpolikliniek in Rijssen.

Verwijzing door huisarts of andere specialist

Voor een bezoek aan de polikliniek reumatologie en klinische immunologie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

 • >

  Uw eerste polikliniekbezoek

  Uw eerste bezoek aan de reumatoloog duurt ongeveer dertig minuten. Wanneer u eerst door de arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS) of co-assistent wordt gezien moet u rekenen op anderhalf uur. Uw eerste bezoek bestaat uit:

  • Een vraaggesprek over uw klachten:
  1. Wat is uw belangrijkste klacht? Hoe lang heeft u deze klacht? Welke behandelingen (onder andere medicijnen, operatie, fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen) heeft u al gehad? Hebben de behandelingen geholpen?
   Tip: schrijf thuis alles alvast op. Zo vergeet u niets te vertellen
  2. Uw algemene gezondheidstoestand, ziektegeschiedenis en operaties.
  3. Uw medicijngebruik: naam van de medicijn(en), sterkte en hoeveelheid per dag.
   Neem hiervoor een recente medicijnlijst van uw apotheek mee.
  4. Eventuele overgevoeligheid of allergieën voor medicijnen
  • Een reumatologisch onderzoek en vaak ook een volledig lichamelijk onderzoek.
  • Afhankelijk van het klachtenpatroon worden aanvullende onderzoeken aangevraagd. Bijvoorbeeld een bloedonderzoek, röntgenonderzoek en of echografie van gewrichten, pezen en specifieke slagaders.
  • Op basis van de bevindingen stelt de reumatoloog een diagnose, geeft u uitleg hierover en stelt vervolgens in overleg met u een behandelplan op. Soms kan dit al bij het eerste polikliniekbezoek maar vaak pas bij een vervolgbezoek.
  • Uw huisarts en/of verwijzend medisch specialist wordt schriftelijk door de reumatoloog geïnformeerd over zijn/haar bevindingen en de afspraken die met u gemaakt zijn.
  • Het is mogelijk om zelf een kopie van de brief aan de huisarts te ontvangen.
  • Soms wordt u gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • >

  Soorten afspraken bij reumatologie

  Bij de reumatologie kunnen verschillende soorten afspraken ingepland worden. Hieronder een overzicht van de mogelijke afspraken inclusief uitgebreide informatie hierover.

  Polikliniekbezoek bij de reumatoloog (in opleiding)

  • Eerste polikliniekbezoek: duur afspraak 30 minuten bij reumatoloog en 60 minuten bij reumatoloog in opleiding.
  • Regulier controle polikliniekbezoek reumatoloog: duur afspraak 15 minuten bij reumatoloog en 15-30 minuten bij reumatoloog in opleiding.
  • Echografie polikliniekbezoek: duur afspraak normaal 15-30 minuten en bij analyse naar de ziekte reuscelarteriitis 45-60 minuten.
  • Zie ook speciale spreekuren voor meer informatie over het handen-, kinder-, voeten/schoenen- en nagelriemonderzoek/capillairmicroscopiespreekuur.

  Polikliniekbezoek bij de reumaconsulent in combinatie met de reumatoloog (in opleiding)

  • Duur afspraak: 30 minuten.
  • Hierbij wordt u eerst gezien door de reumaconsulent. Zij brengt goed in kaart hoe het met uw reumatische ziekte gaat, bespreekt uitslagen en beantwoord uw vragen. Daarna komt uw reumatoloog (in opleiding) bij het consult en wordt gezamenlijk het beleid bepaald en besproken.

  Polikliniekbezoek alleen bij de reumaconsulent

  • Voor uitleg en adviezen over ziektebeelden en reumaremmers.
  • Voor injectie instructie van verschillende medicijnen zoals methotrexaat en van biologische reumaremmers .
  • Voor toediening van een injectie met corticosteroïden (triamcinolon) indien uw ontstekingsreuma erg actief is.
  • Voor toediening van een pneumococcen vaccinatie.

  Belconsult

  • Duur afspraak: afhankelijk met wie de afspraak ingepland is en of deze in de plaats van een eerste of controle polikliniekbezoek plaatsvindt.
  • U komt dan niet langs op de polikliniek reumatologie maar u wordt door uw reumatoloog (in opleiding) op een vast tijdstip op een door ons bekend telefoonnummer gebeld.
   Let op: wij bellen altijd met een anoniem nummer!
  • Dit is een uitgebreider consult dan het telefonisch consult en dient ter vervanging van een controle polikliniekbezoek.

  Telefonisch consult

  • Duur afspraak: 5 minuten.
  • U komt dan niet langs op de polikliniek reumatologie maar u wordt door uw reumatoloog (in opleiding) of reumaconsulent op een door ons bekend telefoonnummer gebeld.
   Let op: wij bellen altijd met een anoniem nummer!

  Beeldbelconsult (videobellen)

  • Duur afspraak: afhankelijk met wie de afspraak ingepland is en of deze in de plaats van een eerste of controle polikliniekbezoek plaatsvindt.
  • U komt dan niet langs op de polikliniek reumatologie maar u wordt door uw reumatoloog (in opleiding) of reumaconsult op een vast tijdstip via de BeterDichtbij app gebeld. Met deze app kunt u videobellen met uw arts of reumaconsulent. Het voordeel hiervan is dat u elkaar kunt zien. Ook kan u gevraagd worden om bepaalde testen te doen zodat ingeschat kan worden hoe het met uw reumatologische aandoening gaat.
  • De secretaresse belt u altijd vooraf op om een afspraak in te plannen en u te instrueren.
  • Voor meer informatie zie zgt.nl/beeldbellen
  • Heeft u vragen? De servicedesk van BeterDichtbij helpt u graag verder: service@beterdichtbij.nl of telefoonnummer 085 27 35 398.
 • >

  Tips voor patiënt ter voorbereiding op afspraak

  Ter voorbereiding op de afspraak met uw reumatoloog (in opleiding) of reumaconsulent is het verstandig uw consult voor te bereiden. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af.

  U heeft vaak meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Het is belangrijk om samen met uw arts of reumaconsulent deze zaken op een rijtje te zetten.
  Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

  Daarnaast is het belangrijk dat u zich ook alvast voorbereidt op veel voorkomende vragen over uw reumatische aandoening (zie hieronder) die tijdens het gesprek met uw reumatoloog (in opleiding) of reumaconsulent aan de orde komen.

  • Heeft u nu gewrichtsontstekingen. Indien ja, in welke gewrichten.
  • Hoelang duurt de ochtendstijfheid?
  • Heeft u nu andere gezondheidsklachten?
  • Heeft u recent infecties gehad?
  • Welke medicatie gebruikt u nu dagelijks (ook van huisarts, andere specialisten en drogist) naast uw reumamedicatie? Houd uw medicijnlijstje bij de hand tijdens uw gesprek met de arts.
  • Heeft u bijwerkingen van de medicatie?
  • Hoeveel medicijnen heeft u nog in voorraad.
  • Wanneer heeft u uiterlijk een herhaalrecept nodig
  • Wat kan en wil u graag zelf veranderen aan uw huidige situatie?
  • Hoe voelt u zich vandaag ? Gebruik hierbij een schaal van 0 (= beter kan ik mij niet voelen) tot en met 10 (= slechter kan ik mij niet voelen).
  • Wat zou u nog meer willen bespreken tijdens het consult? Kies daarvoor maximaal drie onderwerpen zoals, informatie aandoening, bewegen, uitslagen onderzoek, sporten, voeding, roken, medicatie, stress, seksualiteit, werk, zelfstandigheid etc.

  Al deze vragen nodigen uw arts of reumaconsulent uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed geïnformeerde keuze, en dat maakt de kans van slagen het grootst. Meer informatie is te vinden op de website van 3goedevragen.

  Overige handige tips

  • Laat iemand meeluisteren met het gesprek indien u dat prettig vindt (bijvoorbeeld uw mantelzorger).
  • Wees nooit bang vragen te stellen.
 • >

  Echografisch onderzoek

  Bij klachten van het bewegingsapparaat (onder andere aan gewrichten, bepaalde pezen en slijmbeurzen) en door een specifieke bloedvatontsteking (reuscelarteriitis) kan echografisch onderzoek duidelijkheid geven over de oorzaak van de klachten.

  De echografie is onder andere nuttig bij het vaststellen van een gewrichtsontsteking slijmbeursontsteking of pees(schede)ontsteking en reuscelarteriitis. Ook gebruiken we de echografie als hulpmiddel om puncties te verrichten en injecties in of rond de gewrichten toe te dienen. Bij jicht in de gewrichten van handen en voeten is het met echografie beter mogelijk om gewrichtsvocht te verkrijgen voor onderzoek naar jicht. Daarnaast kan als behandeling veelal direct cortison in het gewricht geïnjecteerd worden. Indien er een indicatie voor echografie is proberen we dit meestal direct te doen.

 • >

  Dagbehandeling en ziekenhuisopname

  Sommige geneesmiddelen (zoals biologische reumaremmers) worden via een infuus toegediend. Dit vindt plaats op de afdeling dagopname in Almelo of Hengelo (zie contactinformatie). U kunt dan dezelfde dag naar huis. Is ziekenhuisopname voor meer dan één dag nodig dan vindt dit in Almelo plaats.

 • >

  Speciale spreekuren

  Alle speciale spreekuren vinden plaats in ZGT locatie Almelo.

  Echospreekuur 

  Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten met lokale klachten van gewrichten, pezen en/of slijmbeurzen. De combinatie van echografie met reumatologische kennis en kunde heeft duidelijk een meerwaarde. Indien nodig kan ook direct een behandeling met een echogeleide cortison injectie worden uitgevoerd. Patiënten met uitgebreidere klachten of waarbij het vermoeden bestaat dat langdurige reumatologische begeleiding nodig is, worden bij voorkeur op het reguliere spreekuur gezien.

  Spoeddiagnostiek via fast-track polikliniek reuscelarteriitis 

  Reuscelarteriitis (RCA), vroeger arteriitis temporalis genoemd, is een ontstekingsziekte van met name de grootste slagaders van het lichaam (hoofdslagader=aorta) en de vertakkingen daarvan. De ziekte treedt bijna alleen op bij mensen ouder dan 50 jaar. Verdenking RCA vereist spoeddiagnostiek (vaak binnen één tot enkele dagen), omdat het niet tijdig stellen van de diagnose en het later starten van de behandeling gepaard kan gaan met ernstige gevolgen, zoals blindheid. De reumatologen van ZGT hebben specifieke interesse en expertise op het gebied van RCA.
  Daarnaast zijn ze intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs en nascholingen, landelijke richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Op al deze vlakken werken zij intensief samen met het Vasculitis Expertisecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de zorg op het gebied van RCA binnen ZGT een STZ topklinische status heeft. 

  Spoeddiagnostiek via onze fast-track polikliniek bij RCA bestaat uit: anamnese, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek (ontstekingswaardes zijn vaak verhoogd), echografie van specifieke slagaders (onder andere naar het hoofd en oksels). Deze onderzoeken vinden zo mogelijk dezelfde dag plaats. Afhankelijk van uw klachten en bevindingen van de eerste onderzoeken volgt nog een biopt van een specifieke slagader (arteria temporalis), longfoto, PET-CT-scan , MRI-scan of beoordeling door de oogarts en/of neuroloog.

  Kinderspreekuur

  Dit is een gezamenlijk spreekuur van de reumatoloog en kinderarts voor kinderen met reumatische klachten.

  Voeten/schoenenspreekuur 

  Dit is een gezamenlijk spreekuur van de reumatoloog, orthopedisch chirurg en orthopedisch schoenmaker. Uw reumatoloog kan u hiernaar verwijzen voor voetklachten waarbij de expertise van meerdere specialisten gewenst is.

  Nagelriemonderzoek/capillairmicroscopie spreekuur 

  Dit spreekuur vindt een keer per een tot twee maanden plaats. Bij een nagelriemonderzoek ook wel nagelriem capillairmicroscopie worden de kleine bloedvaatjes (haarvaatjes) van de nagelriemen van de vingers bekeken met een soort microscoop. Het onderzoek wordt verricht door een reumatoloog met specifieke expertise op het gebied van dit onderzoek. Uw reumatoloog kan u hiervoor verwijzen onder andere bij klachten van het fenomeen van Raynaud en specifieke reumatologische auto-immuunziekten (bijvoorbeeld systemische sclerose). Meer informatie in de patiëntenfolder over het nagelriemonderzoek.