Verpleegkundigen lopen in de gang
Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde

Het specialisme revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen en verminderen van (te verwachten) blijvende gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen.

Wat doet de revalidatiearts?

Eerst zal het medisch handelen gericht zijn op ‘het herstel van de ziekte’. Wanneer dit volledig herstel niet op korte termijn te verwachten is, zal de revalidatiegeneeskunde zich richten op het ‘voorkomen van blijvende beperkingen’. Als dat ook niet mogelijk is, werkt de revalidatiearts samen met u om uw beperking zo goed mogelijk in uw leven, uw omgeving en de maatschappij in te passen.

Een belangrijk doel van de revalidatie is dat u zó leert omgaan met uw beperking(en) dat de invloed ervan op uw dagelijks leven kleiner wordt. De revalidatiearts richt zich dus niet alleen op uw ziekte of aandoening, maar ook op de gevolgen daarvan. Hij gaat met u na wat die gevolgen betekenen voor uw dagelijks functioneren en hoe u daarmee kunt omgaan. "Revalideren is leren zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of een blijvende beperking.”

Aandoeningen en ziektebeelden waarvoor mensen doorgaans op het spreekuur van de revalidatiearts komen zijn:

  • CVA of hersenletsel na ongeval (NAH= Niet aangeboren hersenletsel);
  • amputatie van been;
  • neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose;
  • chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat;
  • voetproblematiek bijvoorbeeld bij diabetes mellitus of na een trauma;
  • handletsels;
  • reumatische aandoeningen;
  • traumatologische aandoeningen;
  • aangeboren afwijkingen zoals spina bifida en cerebrale parese.

Bij kinderen kan revalidatiegeneeskunde nodig zijn bij aangeboren aandoeningen of als een kind zich anders dan gemiddeld ontwikkeld.

De revalidatiearts ziet u op de polikliniek en na een eerste onderzoek zal met u een revalidatiediagnose en –plan opstellen. Dit kan betekenen dat u wordt verwezen naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut in uw woonomgeving, maar de keus kan ook vallen op een poliklinisch revalidatieprogramma in ons ziekenhuis. Wanneer het nodig is verwijst de revalidatiearts u naar het revalidatiecentrum voor klinische of poliklinische revalidatie.