Verpleegkundigen lopen in de gang

Revalidatie bij chronische pijn

Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet blijft doorlopen met een gebroken been. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan zes weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn genezen of stabiel aanwezig is. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijk letsel.

De oorspronkelijk nuttige waarschuwingsfunctie is verloren gegaan, terwijl de pijn toch zijn waarschuwingssignalen blijft uitzenden. De pijn is als het ware een eigen leven gaan leiden en blijft gevolgen afdwingen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen wat bij heftige pijn moeilijk of niet is vol te houden.

Wanneer langdurige pijnklachten een ernstige belemmering vormen bij de dagelijkse activiteiten, kan het volgen van een pijnrevalidatieprogramma bij ZGT uitkomst bieden. Pijnrevalidatie is geschikt voor mensen met chronische pijnklachten, waarvoor verschillende onderzoeken en behandeling niet hebben geleid tot verbetering. U kunt hierbij denken aan lage rugklachten, fibromyalgie, posttraumatische nekklachten en ander vormen van chronische pijn van het houdings- en bewegingsapparaat.

Pijnrevalidatie; voor wie?

Wanneer langdurige pijnklachten een ernstige belemmering vormen bij de dagelijkse activiteiten, kan het volgen van een pijnrevalidatieprogramma bij ZGT uitkomst bieden. Pijnrevalidatie is geschikt voor mensen met chronische pijnklachten, waarvoor verschillende onderzoeken en behandeling niet hebben geleid tot verbetering. U kunt hierbij denken aan lage rugklachten, fibromyalgie, posttraumatische nekklachten en ander vormen van chronische pijn van het houdings- en bewegingsapparaat. De aanmelding voor het pijnrevalidatieprogramma gaat via de revalidatiearts.

Pijnrevalidatie in ZGT

Het pijnrevalidatieprogramma in ZGT heeft als doel u te leren omgaan met de chronische pijn en met de gevolgen van deze pijn. Het programma is niet gericht op rechtstreekse bestrijding van de pijn. Het helpt u zelf greep te krijgen op het probleem, zodat u weer optimaal kunt deelnemen aan de maatschappij.

Diverse vaardigheden

Tijdens de behandeling leert u diverse vaardigheden. Aandacht wordt besteed aan ontspanning en beweging maar ook praktische vaardigheden en psychosociale begeleiding komen aan de orde. U bouwt bijvoorbeeld spierkracht en uithoudingsvermogen op, u leert hoe u kunt zorgen voor balans tussen inspanning en ontspanning, hoe u bepaalde handelingen thuis het beste uit kunt voeren en hoe u communiceert met uw omgeving over uw klachten. Op die manier wordt uw pijnprobleem voor u beheersbaar en krijgt u meer greep op uw functioneren.

Behandelteam

Vanwege de complexiteit van chronische pijn is het belangrijk dat uw klachten vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en (multidisciplinair) behandeld worden. Het pijnrevalidatieteam bestaat daarom uit diverse disciplines, te weten de revalidatiearts, de psycholoog en/of de maatschappelijk werker, de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Zij werken intensief met elkaar samen en stemmen de behandeling op elkaar af. U stelt samen met het team vast aan welke doelen u wilt werken.