Verpleegkundigen lopen in de gang

Oncologische revalidatie

Na afronding van uw behandeling is het vaak zo dat u een intensieve periode in uw leven afsluit. Een periode van diagnose met kanker en behandeling hiervan. Dit heeft invloed op uw belastbaarheid door verminderde energie en op uw stemming.

Als het moeilijk is om te herstellen na een behandeling voor kanker kunt u in aanmerking komen voor oncologische revalidatie. Revalidatie is zinvol bij de volgende problemen:

  • Blijvende vermoeidheid, terwijl u zo graag weer dingen zou willen ondernemen.
  • Fysiek minder belastbaar bent geworden.
  • U gebrek aan energie ervaart.
  • U geen zin hebt om te gaan sporten, hobby uit te voeren of huishoudelijke taken niet voor elkaar krijgt.
  • U emotioneel bent (labiel bent) en somberder wordt.
  • U angstig bent (bang dat de ziekte terug komt, bang om weer dingen te ondernemen).

Hoe kunt u worden doorverwezen?

Uw specialist of huisarts kan u doorverwijzen. Bespreek met uw specialist of de oncologie verpleegkundige waar u last van heeft. Zij zorgen er voor dat u bij de juiste zorgverlener terecht komt, bijvoorbeeld bij de oncologische revalidatie.

Hoe ziet oncologische revalidatie eruit?

De revalidatie-arts of physician assistant revalidatiegeneeslunde beoordeelt de verwijzing, waarna u wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek. Tijdens het gesprek wordt geinventariseerd welke hulp u nodig hebt. Op basis daarvan wordt een revalidatieprogramma ter verbetering en optimalisering van uw dagelijks functioneren opgesteld. Dit is ook gericht op kwaliteit van leven. Er wordt samengewerkt met de fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werker en/of psycholoog, dietiste en eventueel een logopedist.

Multidisciplinaire afstemming

Het behandeladvies en de voortgang van uw behandeling worden besproken in een multidisciplinair overleg. Hierin zijn de verschillende zorgverleners aanwezig die betrokken zijn bij uw revalidatiebehandeling. Op die manier wordt de zorg optimaal op u afgestemd en wordt er gezamenlijk gewerkt aan uw revalidatie doelen.
Er is een programma op maat, afgestemd op de individuele patiënt en er is een programma in groepsverband.

Een oncologisch revalidatieprogramma van het oncologisch centrum bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke onderdelen dit zijn, is helemaal afhankelijk van uw behoeften en klachten. Hierbij behoort individuele- en groepsgewijze behandeling tot de mogelijkheden.

Groepsprogramma ‘Terug naar evenwicht’

Het revalidatieprogramma 'Terug naar evenwicht' wordt na kanker behandeling groepsgewijs aangeboden. Het bestaat uit een aantal vaste onderdelen die door de hele groep gevolgd wordt. Dit zijn: lichaamstraining, psycho-educatie, lotgenotencontact en voorlichting over een aantal vaste onderwerpen (zoals arbeid en voeding). Naast de groepssessies kunnen op indicatie ook individuele modules parallel gevolgd worden. Het groepsprogramma duurt acht weken en wordt vier keer per jaar op locatie Almelo aangeboden.

Vergoeding

De vergoeding voor het zorgaanbod binnen de oncologische revalidatie is afhankelijk van uw basis- en aanvullende verzekering. Vaak worden de kosten gedeeltelijk of helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling revalidatiegeneeskunde via telefoonnummer 088 708 33 10.

Links

Op de website kanker.nl vindt u de folder ‘Revalideren bij kanker’ van het IKNL en meer informatie over revalideren bij kanker.