Verpleegkundigen lopen in de gang

Oncologische revalidatie

Medisch specialistische Oncologische revalidatie

Na de behandeling van kanker, met operaties, chemokuren of bestralingen, is het vaak zo dat u een intensieve periode in uw leven afsluit. Een periode van een diagnose met kanker en behandeling. De kans is groot dat dit invloed heeft op uw conditie. U kunt fysiek en mentaal minder aan dan voor uw ziekte. Dit leidt vaak tot vermoeidheid, minder energie en een verminderde stemming.

Als het moeilijk is om te herstellen na een behandeling voor kanker, kunt u in aanmerking komen voor oncologische revalidatie. Oncologische revalidatie is onder andere zinvol bij de volgende problemen:

 • U heeft last van blijvende vermoeidheid, terwijl u zo graag weer dingen zou willen ondernemen.
 • Uw hele conditie is minder geworden, uw fysieke belastbaarheid verbetert niet.
 • U heeft een gebrek aan energie.
 • U heeft geen zin om te gaan sporten of een hobby uit te voeren.
 • U krijgt huishoudelijke taken niet voor elkaar.
 • U wordt somberder en u bent emotioneel sneller ontregeld.
 • U piekert of slaapt slecht.
 • U bent angstig en heeft geen vertrouwen meer in uw eigen lijf. U bent bang dat de ziekte terugkomt.
 • U voelt belemmeringen in het ondernemen van (sociale) activiteiten.
 • U voelt belemmeringen in het hervatten van uw werk.

Hoe kunt u worden doorverwezen?

Uw specialist of huisarts kan u doorverwijzen naar de revalidatiearts, die hoodbehandelaar is van dit programma. Bespreek met uw specialist of de oncologieverpleegkundige welke problemen u heeft. Zij kunnen u helpen om deze goed in kaart te brengen. Zij zorgen dat u bij de juiste zorgverlener terecht komt, bijvoorbeeld bij de oncologische revalidatie.

Hoe ziet de medisch specialistische oncologische revalidatie eruit?

De revalidatiearts of physician assistant revalidatiegeneeskunde beoordeelt de verwijzing van de huisarts of specialist. U wordt daarna uitgenodigd voor een intake gesprek met een fysiotherapeut en de revalidatiearts uit het behandelteam. Tijdens het gesprek wordt bekeken welke hulp u nodig heeft.

Er wordt een revalidatieprogramma gemaakt om uw dagelijkse leven te verbeteren. Dit is ook gericht op kwaliteit van leven. Er wordt samengewerkt met de fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werker en/of psycholoog, diëtiste en eventueel een logopedist.

Multidisciplinaire afstemming

Het behandeladvies en de voortgang van uw behandeling wordt besproken in een zogenaamd multidisciplinair overleg. In dit overleg zijn de verschillende zorgverleners aanwezig, die betrokken zijn bij uw revalidatiebehandeling. Zo wordt de zorg goed op uw persoonlijke situatie afgestemd en wordt gezamenlijk gewerkt aan uw revalidatie-doelen.
Een oncologisch revalidatieprogramma van het Oncologisch centrum bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke onderdelen dit zijn, is helemaal afhankelijk van uw behoeften en klachten. Er is daarom een programma op maat, afgestemd op de individuele patiënt en er is een programma in groepsverband.

Groepsprogramma ‘Terug naar evenwicht’

Het revalidatieprogramma 'Terug naar evenwicht' wordt na een kankerbehandeling groepsgewijs aangeboden. Het bestaat uit een aantal vaste onderdelen die door de hele groep gevolgd wordt. Dit zijn:

 • Lichaamstraining;
 • Psycho-educatie;
 • Lotgenotencontact;
 • Voorlichting over een aantal vaste onderwerpen (zoals arbeid en voeding).

Het groepsprogramma duurt acht weken en wordt vier keer per jaar op locatie Almelo gegeven. Naast de groepssessies kunnen, op indicatie, ook losse modules gevolgd worden.

Vergoeding

De vergoeding voor oncologische revalidatie hangt af van uw basis en aanvullende verzekering. Vaak worden de kosten gedeeltelijk of helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Revalidatiegeneeskunde via telefoonnummer 088 708 33 10.

Meer informatie

Op de website www.kanker.nl vindt u de folder ‘Revalideren bij kanker’ en meer informatie over revalideren bij kanker.