Verpleegkundigen lopen in de gang

Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB)

Revalideren wil zeggen dat u werkt aan het herstel. Dat doet u samen met de behandelaars. Zij streven naar het beperken van uw lichamelijke klachten en de praktische gevolgen daarvan.

Het revalidatieplan

Als u voor een revalidatiedagbehandeling in aanmerking komt, stelt de revalidatiearts een revalidatieplan voor u op. Daarin staat onder andere welke specialistische disciplines bij uw revalidatie betrokken worden. De medisch specialisten van het behandelteam hebben regelmatig overleg. Als het nodig is, stellen zij uw behandelplan bij. Tijdens de revalidatie is er aandacht voor lichaamsfuncties en herstel. Maar ook voor hulpmiddelen in huis of op het werk, vervoer en psychologische en psychosociale aandachtspunten.

Diverse medische vakgebieden

Voor de revalidatiedagbehandeling werken verschillende medische vakgebieden in het ziekenhuis samen. Afhankelijk van uw situatie kunt u te maken krijgen met een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en logopedist. Voor de revalidatiedagbehandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.