Prijslijsten ZGT en algemene voorwaarden

Voor wie is dit bestemd?

Als uw zorgverzekeraar voor één of meer behandelingen geen contract heeft afgesloten met ZGT of als u niet verzekerd bent, brengt het ziekenhuis de zogenaamde passantenprijs in rekening. Wanneer u wordt doorverwezen naar het ziekenhuis raden wij u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze een contract heeft met ZGT.

Passantentarief

De passantentarieven gelden voor de behandelingen waarvoor ZGT geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Het passantentarief, dat u hieronder kunt vinden, wordt u in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt via uw aanvullende verzekering.

Wanneer u wordt doorverwezen naar ZGT raden wij u aan na te gaan of deze een contract heeft met ZGT. Heeft u een zorgverzekeraar en ontvangt u een rekening van ZGT, dan dient u in principe de rekening zelf aan ZGT te betalen en kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden. Als u vragen heeft over de (juistheid van de) rekening kunt u contact opnemen met het financieel informatiepunt van ZGT via telefoonnummer 088 708 5888 of mail naar facturen@zgt.nl.

Prijslijst passanten 2022 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Prijslijst passanten 2021 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Prijslijst passanten 2020 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Prijslijst passanten 2019 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg