Verpleegkundigen lopen in de gang

Onze diëtisten begeleiden individuele patiënten en groepen. Zij hebben allemaal één of meerdere specialisaties, zoals nefrologie, oncologie of kindergeneeskunde. Hierdoor krijgt u de deskundige hulp die u in uw situatie nodig heeft. Natuurlijk houdt de diëtist daarbij rekening met uw voorkeuren en wensen.

Voorkomen of behandelen van een ziekte

Een dieet- of voedingsadvies kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of behandelen van een ziekte. Ook kan het u helpen bij het herstel van een operatie of ziekte. Een dieetadvies kan soms ingrijpend zijn. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten kan een aanzienlijke inbreuk op uw dagelijkse leef- en eetpatroon zijn. Soms is het moeilijk om daar op eigen kracht verandering in aan te brengen. De diëtist kan hierbij een adviserende en stimulerende rol spelen.

Consult

Wat kunt u verwachten tijdens een consult bij de diëtist? In een open gesprek komen de reden van verwijzing, uw hulpvraag, eetpatroon, klachten rondom voeding en uw persoonlijke situatie met betrekking tot voeding aan bod. De diëtist stelt samen met u doelen op voor het behandeltraject en bespreekt met u de dieetadviezen. Ook kan het zijn dat u schriftelijke informatie over uw dieet krijgt. Afhankelijk van uw hulpvraag en wensen kan het zijn dat er meerdere consulten nodig zijn.

Verwijzing

Wanneer u een verwijzing krijgt van een specialist in ZGT kunt u met ons contact opnemen voor een afspraak. Wij kijken samen met u of u bij ons terecht kunt of dat wij u doorverwijzen naar een diëtist buiten het ziekenhuis.

Dieetbegeleiding na ontslag/ preoperatief/ postoperatief

In ZGT hebben we afspraken over welke patiënten we wel of niet poliklinisch begeleiden. Poliklinisch (na verwijzing specialist ZGT):

  • Preoperatief bij maag-darmchirurgie.
  • Postoperatief na maag-slokdarmoperaties.
  • Diabetes Mellitus: insulinepomp therapie en vier keer per dag insulineschema (indien diabeteszorg in ZGT plaatsvind).
  • Ernstige nierinsufficiënte, predialyse en dialyse.
  • Kinderen: groeiachterstand, diabetes, eetstoornissen.
  • Revalidatie dagbehandeling (na verwijzing door revalidatie arts).
  • Op de oncolipoli tijdens chemotherapie.
  • Patiënten met TPN thuis.
  • MDL (levercirrose, ernstige pancreatitis, IBD)

Overige patiënten kunnen indien nodig worden verwezen naar de diëtist in de eerste lijn.
De dieetbehandeling in de eerste lijn wordt drie uur per jaar vanuit de basisverzekering vergoed.