ZGT'er controle verdachte plekjes

Vormen van huidkanker

Bij het behandelen van huidkanker werken verschillende specialismen nauw samen binnen het oncologisch centrum van ZGT. Hieronder leest u weke vormen van huidkanker het oncologisch centrum behandelt. 

  • Basaalcelcarcinoom: Basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het is de minst agressieve vorm. Een basaalcelcarcinoom breidt zich vrijwel nooit uit naar andere delen van het lichaam. Mensen die eerder een basaalcelcarcinoom hebben gehad, hebben een verhoogd risico om meerdere huidkankerplekjes te vormen. Het is dus belangrijk om de plek te behandelen.
  • Melanoom: Melanoom is een agressieve vorm van huidkanker die kan uitzaaien. Een melanoom wordt tegenwoordig vaak snel gevonden en is goed te behandelen. De overlevingskans is daardoor enorm toegenomen. We kunnen een melanoom verwijderen met een excisie. Daarbij snijden we de plek weg onder plaatselijke verdoving.
  • Plaveiselcelcarcinoom: Dit is een mediumagressieve vorm van huidkanker. Deze vorm van huidkanker heeft een relatief kleine kans om uit te zaaien.
  • Pre-maligniteiten: Er zijn verschillende soorten afwijkingen die nog geen huidkanker zijn, maar dit wel kunnen worden. We noemen dat een pre-maligne aandoening of voorstadium van kanker. Het is belangrijk om deze plekken snel te laten beoordelen om verdere problemen te voorkomen.  De meest voorkomende pre-maligne aandoening is actinische keratose.