ZGT'er controle verdachte plekjes

Meest voorkomende vorm van huidkanker

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Deze vorm van huidkanker komt vooral voor bij mensen ouder dan 45 jaar. Te veel blootstelling aan UV-licht, zon en zonnebank verhoogt het risico op een basaalcelcarcinoom. Een basaalcelcarcinoom ontstaat vooral in gebieden die veel aan zonlicht zijn blootgesteld, zoals in het gezicht of op de oren. Deze huidkanker is de minst agressieve vorm. Een basaalcelcarcinoom breidt zich vrijwel nooit uit naar andere delen van het lichaam. Mensen die eerder een basaalcelcarcinoom hebben gehad, hebben een verhoogd risico om meerdere huidkankerplekjes te vormen.  Het is dus belangrijk om de plek te behandelen.

Diagnose

Om de diagnose van een basaalcelcarcinoom te kunnen vaststellen zal er vaak onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel (biopt) worden weggenomen voor microscopisch onderzoek. Aan de hand van dit stukje weefsel kan de patholoog de juiste diagnose geven en onderscheid maken in de verschillende subtypen. Dit is belangrijk voor de te kiezen behandeling.

Behandeltraject

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. De keuze voor de behandelvorm is afhankelijk van het tumortype, de grootte ervan en de locatie op het lichaam. Uw behandelaar kan u uitleggen waarom hij of zij in uw geval een bepaalde methode adviseert. 

Voor basaalcelcarcinoom bestaan verschillende behandelmethoden:

Nazorg

Het kan zijn dat u na de behandeling behoefte heeft aan informatie over de manier van omgaan met de gevolgen van de behandeling en de angst op terugkeer van de ziekte. Samen met u kijken we waarin u ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld als u dit wenst ondersteuning bieden van een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een klinisch psycholoog.

Lastmeter: online hulpmiddel voor het ontdekken van uw hulpvraag

Wilt u alvast een indruk krijgen van uw ondersteuningsbehoefte? Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelde hiervoor een handig online hulpmiddel: de zogenaamde lastmeter. De lastmeter biedt u inzicht in uw ondersteuningsbehoefte. Over de uitkomst kunt u in gesprek gaan met uw verpleegkundige. Zij staat voor u klaar.

Patiëntenfolders basaalcelcarcinoom