ZGT'er controle verdachte plekjes

Behandeling huidkanker

Bij de behandeling van huidkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. Iedere vorm van huidkanker heeft zijn eigen behandelmogelijkheden. Afhankelijk van de aard en locatie van de plek wordt in overleg met u de meest geschikte behandeling en de benodigde controles besproken.

Behandeling bij actinische keratosen

Bij deze tumoren wordt vaak het advies gegeven om gebiedsbehandelingen te doen. Daarmee kan een groot, beschadigd gebied behandeld worden. Dit kan met lokale crèmes, fotodynamische en/of laserbehandelingen.

Behandeling bij basaalcelcarcinoom 

Voor basaalcelcarcinoom bestaan verschillende behandelmethoden:

Behandeling bij plaveiselcelcarcinoom

 Bij plaveiselcelcarcinomen is het behandeldoel complete verwijdering van de tumor. Dit kan met de volgende behandelmethoden:

Behandeling bij melanoom

Operatieve behandeling (excisie en re-excisie). Afhankelijk van de dikte van het melanoom zal uw arts de huid voor de zekerheid nog wat ruimer wegsnijden. Dit noemen we een re-excisie. Op basis van de kenmerken van het melanoom kan bij u vervolgonderzoek nodig zijn naar eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren. Meer informatie over het behandeltraject leest u in de folder melanoom.

Aanvullende behandeling

Bij de meeste mensen bij wie een melanoom is weggehaald, is verdere behandeling niet nodig. Maar als er sprake is van uitzaaiingen, wordt soms wel aanvullend behandeld. Meer informatie over uitgezaaid melanoom en de behandeling ervan leest u in Patiënten informatiemap uitgezaaid melanoom.